Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus 

designblast

designblast

Efficiënte IDUA-genmutatiedetectie met gecombineerd gebruik van dHPLC en gedroogde bloedmonsters

Doelstellingen . Ontwikkeling van een eenvoudige, op mutatie gerichte methode om de kosten van mutatietesten te verlagen met behulp van een gemakkelijk verkrijgbaar biologisch materiaal. Beoordeling van de haalbaarheid van een dergelijke methode werd getest met behulp van een GC-rijk amplicon. Ontwerp en methoden . Een methode voor het denatureren van high-performance vloeistofchromatografie (dHPLC) werd verbeterd en geïmplementeerd als een techniek voor de detectie van varianten in exon 9 van het IDUA-gen . De geoptimaliseerde methode werd getest in 500 genomische DNA-monsters verkregen uit gedroogde bloedvlekken (DBS).

Resultaten. Met deze dHPLC-aanpak was het mogelijk om verschillende varianten te detecteren, waaronder de gemeenschappelijke p.Trp402Ter-mutatie in het IDUA-gen. Het hoge GC-gehalte interfereerde niet met de resolutie en betrouwbaarheid van deze techniek, en discriminatie van GC-transversies werd ook bereikt. Conclusie. Deze op PCR gebaseerde dHPLC-methode is een snelle , gevoelige en uitstekende optie gebleken voor het screenen van talrijke monsters verkregen uit DBS. Bovendien resulteerde het in de consistente detectie van duidelijk te onderscheiden profielen van de gemeenschappelijke p. Trp402Ter IDUA- mutatie met een voordelige balans tussen kosten en technische vereisten.

Vero-cel upstream bioprocesontwikkeling voor de productie van  virale  vectoren  en vaccins

 De Vero-cellijn wordt beschouwd als de meest gebruikte proceed cellijn voor de productie van virale vectoren en vaccins. Historisch gezien is het de eerste cellijn die door de WHO werd goedgekeurd voor de productie van menselijke vaccins. Uitgebreide experimentele gegevens over de productie van veel virussen met behulp van de Vero-cellijn zijn te vinden in de literatuur. De overgrote meerderheid van deze processen vertrouwt echter op de microcarrier-technologie. Hoewel dit systeem is opgezet voor de grootschalige productie van viraal vaccin, is het nog steeds vrij complicated en arbeidsintensief.

Bovendien blijft opschaling moeilijk en wordt deze beperkt door het door de dragers opgegeven oppervlak. Om deze en andere nadelen te overwinnen en efficiëntere productieprocessen tot stand te brengen, is het een prioriteit om het Vero-celplatform verder te ontwikkelen door nieuwe bioprocestechnologieën toe te passen. Vooral in tijden als de huidige COVID-19-pandemie kunnen geavanceerde en schaalbare platformtechnologieën efficiëntere en kosteneffectievere oplossingen bieden om aan de wereldwijde vraag naar vaccins te voldoen. Hierin bespreken we de heersende literatuur over de ontwikkeling van Vero-celbioprocessen voor de productie van virale vectoren en vaccins met als doel de recente vooruitgang in de ontwikkeling van bioprocessen te beoordelen.

We onderstrepen kritisch de noodzaak van verdere onderzoeksactiviteiten en beschrijven knelpunten om het Vero-celplatform te verbeteren door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op het gebied van celcultuurtechnologie.

designblast
designblast

Efficiënte Inductie van cytotoxische T-cellen door  Viral  Vector  Vaccinatie Vereist STING-Dependent DC Functies

Gemodificeerd vacciniavirus Ankara (MVA) is een verzwakte stam van het vacciniavirus en wordt momenteel onderzocht als een veelbelovende vaccinvector tegen infectieziekten en kanker. MVA verwierf mutaties in gastheerbereik en immunomodulerende genen, waardoor het virus deficiënt was voor replicatie in de meeste zoogdiercellen. MVA heeft een hoog veiligheidsprofiel en induceert robuuste immuunresponsen. De rol van aangeboren immuuntriggers voor de inductie van cytotoxische T-celreacties na vaccinatie is echter onvolledig begrepen.

Stimulator van interferon-genen (STING) is een adapter-eiwit dat de signalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren integreert en daardoor de inductie van sort I-interferonen en andere cytokinen of chemokinen bemiddelt als reactie op verschillende dsDNA-virussen. Omdat de sort I-interferonrespons volledig STING-afhankelijk was tijdens MVA-infectie, hebben we het impact van STING op primaire en secundaire cytotoxische T-celresponsen en geheugen T-celvorming na MVA-vaccinatie in STING KO-muizen bestudeerd .

Bovendien analyseerden we de impression van STING op de rijping van beenmerg-afgeleide dendritische cellen (BMDC’s) en hun functionaliteit als antigeenpresenterende cellen voor cytotoxische T-cellen tijdens MVA-infectie  in vitro . Onze resultaten laten zien dat STING een impression heeft op de antigeenverwerking en presentatiecapaciteit van conventionele DC’s en een cruciale rol speelde voor DC-rijping en sort I interferonproductie. Belangrijk is dat STING nodig was voor de inductie van efficiënte cytotoxische T-celreacties  in vivo , aangezien we important verminderde kortlevende effector- en effectorgeheugen-T-celreacties na priming in STING KO-muizen zagen.

Deze bevindingen geven aan dat STING waarschijnlijk aangeboren immuunsignalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren in DC’s integreert en de cytotoxische T-celrespons vormt by way of het DC-rijpingsfenotype dat sterk afhankelijk is van sort I interferonen in dit infectiemodel. Het begrijpen van de gedetailleerde functies van aangeboren immuuntriggers tijdens MVA-infectie zal bijdragen aan het geoptimaliseerde ontwerp van op MVA gebaseerde vaccins.

 

Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus  voor toepassing als vaccin of  virale  vector

In de afgelopen jaren is het Orf-virus een veelbelovend hulpmiddel geworden voor beschermende recombinante vaccins en oncolytische therapie. Geschikte methoden voor de productie van een Orf-virus , inclusief up- en downstream, zijn echter zeer beperkt. De gepresenteerde studie richt zich op downstream-verwerking en beschrijft de evaluatie van verschillende chromatografische eenheidsbewerkingen.

In deze context werden ionenuitwisselings-, pseudo-affiniteits- en sterische exclusiechromatografie toegepast voor de zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, met als doel een maximale virusterugwinning en contaminantuitputting. De meest veelbelovende chromatografische methoden voor het vangen van de virusdeeltjes waren de sterische exclusie- of zouttolerante anionenuitwisselingsmembraanchromatografie, waarbij 84% en 86% van het infectieuze virus werd teruggewonnen.

Door de sterische exclusiechromatografie te combineren met een daaropvolgende Capto TM  Core 700-hars- of hydrofobe interactiemembraanchromatografie als secundaire chromatografische stap, werd een totale virusterugwinning tot 76% bereikt. Bovendien was een volledige verwijdering van cellulair eiwit en een DNA-depletie van de gastheercel tot 82% mogelijk voor de sterische uitsluitingsmembranen en de Capto TM  Core 700-combinatie. De studie onthult een reeks mogelijke eenheidsoperaties die geschikt zijn voor de chromatografische zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, afhankelijk van de beoogde toepassing, dwz een humaan of veterinair gebruik, en de vereiste zuiverheid.

Anti-IL-8 antibody

STJ98175 100 µl
EUR 280.8
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97710 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97717 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97720 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

1730 8 SNAP-SEAL 8 OZ

1730-8 100/pk
EUR 88.8
Description: Disposable Plastic; Plastic Containers

Human IL-8

90258-A 5 µg
EUR 130
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

Human IL-8

90258-B 25 µg
EUR 205
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

mAb mouse anti-human IL-8

CT264 0.5 mg
EUR 312

IL-8

E5-00004 1mg
EUR 1152

Anti-IL-8 Monoclonal Antibody

A00423-1 100ul
EUR 476.4
Description: Mouse Monoclonal Antibody for IL-8 Antibody (CXCL8) detection. Tested with IHC in Human, Mouse, Rat.

Individual Reaction Mix 8

G065-8 200 reactions
EUR 200.4

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 418.8

Swine IL-6 Recombinant Protein

R00102-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: Interleukin-6 (IL-6) is an interleukin that acts as both a pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine. Swine IL-6 Recombinant Protein is purified interleukin-6 produced in yeast.

Swine IL-4 Recombinant Protein

R00230-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: IL-4 has many biological roles, including the stimulation of activated B-cell and T-cell proliferation, and the differentiation of CD4+ T-cells into Th2 cells. It is a key regulator in humoral and adaptive immunity. Swine IL-4 Recombinant Protein is purified interleukin-4 produced in yeast.

Rabbit IL-2 Recombinant Protein

R00387-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: Interleukin-2 (IL-2) is a cytokine produced by T-helper cells in response to antigenic or mitogenic stimulation. It is required for T-cell proliferation and other activities crucial to the regulation of the immune response. Rabbit IL-2 Recombinant Protein is purified interleukin-2 produced in yeast.

Swine IL-17A Recombinant Protein

R00421-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: IL-17A is a member of the IL-17 family of cytokines, whose members are involved in numerous immune regulatory functions. IL-17 induces the production of many other cytokines, chemokines, and prostaglandins. Swine IL-17A Recombinant Protein is purified interleukin-17A produced in yeast.

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody

13102-05011 150 ug
EUR 248.4

Human IL-8 Antibody

33486-05111 150 ug
EUR 313.2

Human IL-8 Protein

abx060803-25ug 25 ug
EUR 644.4

Human IL-8 Protein

abx060804-25ug 25 ug
EUR 644.4

Recombinant Human IL-8

P0180 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Human protein for IL-8

IL-8/CXCL8, Human

HY-P7224 50ug
EUR 596.4

Recombinant Human IL-8

SJB05-01 25µg/vial
EUR 342

Human THSD7a ELISA kit

8-E01A2155
 • EUR 1524.00
 • EUR 624.00
 • EUR 822.00
 • 192 tests
 • 1 plate of 48 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human THSD7a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Ovine IL-1 beta Recombinant Protein

R00101-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: IL-1 beta (IL-1β) is a member of the interleukin 1 family of cytokines. The IL-1 beta cytokine is produced by activated macrophages as a proprotein, which is proteolytically processed to its active form by caspase 1 (CASP1/ICE). This cytokine is an important mediator of the inflammatory response, and is involved in a variety of cellular activities, including cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Ovine IL-1 beta Recombinant Protein is purified interleukin-1 beta cytokine produced in yeast.

Sprint™ 8 Clinical Centrifuge with 8 x 15ml fixed angle rotor, 115V

C5000-8 1 each
EUR 537.8

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100008 250 µg
EUR 403.2
Description: These monoclonal antibodies enable sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISpot.

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100009 250 µg
EUR 403.2
Description: This monoclonal antibody enables sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISA.

IL-8, Interleukin-8, monkey

RC222-19 5ug
EUR 125.26

IL-8 Inhibitor

5-01378 4 x 5mg Ask for price

IL-8 Antibody

BF0238 200ul
EUR 540

CXCL8/IL-8

E21-C97 10ug
EUR 411.6

CXCL8/IL-8

GT15156 100 ug
EUR 631.2

IL-8 Inhibitor

H-2268.0001 1.0mg
EUR 200.4
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

IL-8 Inhibitor

H-2268.0005 5.0mg
EUR 691.2
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

IL-8 Inhibitor

H-2268.0025 25.0mg
EUR 2648.4
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

Bovine(IL-8)

QY-E60063 96T
EUR 511.2

IL-8 Antibody

R30420 100 ug
EUR 419

IL-8 Antibody

R31932 100 ug
EUR 419

IL-8 Antibody

F51235-0.08ML 0.08 ml
EUR 165

IL-8 Antibody

F51235-0.4ML 0.4 ml
EUR 379

IL-8 Antibody

5149-100 each
EUR 405.6

Human Interleukin 8 (IL-8) CLIA Kit

abx195916-96tests 96 tests
EUR 990

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

201-12-0090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

CSB-E04641h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid (CSF), tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

1-CSB-E04641h
 • EUR 600.00
 • EUR 4082.40
 • EUR 2184.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid(CSF), tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EH0205 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human Interleukin-8 (IL-8) ELISA Kit

LF-EK60006 1×96T
EUR 948

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-96T 96T
EUR 559.2

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

QY-E04259 96T
EUR 433.2

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-48T 48T
EUR 435

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-96T 96T
EUR 562.5

Human IL-8 ELISA kit

CT212A 5-plate
EUR 554.4

Human IL-8 ELISA Kit

EHI0063 96Tests
EUR 625.2

human IL-8 His tag

E410A07-100 100μg
EUR 1152

IL-8 ELISA KIT|Human

EF003990 96 Tests
EUR 826.8

Human IL-8 ELISA kit

LF-EK50165 1×96T
EUR 777.6

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0005 5.0µg
EUR 194.4
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0025 25.0µg
EUR 457.2
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

IL-8/CXCL8, 72a.a., Human

HY-P7380 50ug
EUR 596.4

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0010 10.0µg
EUR 340.8
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0050 50.0µg
EUR 1167.6
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

Recombinant Human IL-8 Protein

RP00052 5 μg
EUR 178.8

IL-8 (Human) ELISA Kit

K4169-100 each
EUR 874.8

Bovine Cytokines IL-8(Cytokines IL-8) ELISA Kit

QY-E60102 96T
EUR 511.2

Pesticide Mix 8 Containing 15 Compounds in Acetonitrile

SPXPR-8 1ML
EUR 249.66

IL-8, CXCL8, Interleukin-8, canine

RC242-19 5ug
EUR 125.26

IL-8, CXCL8, Interleukin-8, porcine

RC282-19 5ug
EUR 125.26

Horse Interleukin 8 (IL-8) ELISA

QY-E120050 96T
EUR 573.6

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody (Biotin Conjugate)

13102-05021 150 ug
EUR 313.2

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-10ug 10ug
EUR 175.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-1mg 1mg
EUR 2739.6
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-500ug 500ug
EUR 1935.6
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-50ug 50ug
EUR 406.8
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-10ug 10ug
EUR 181.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-1mg 1mg
EUR 2203.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-500ug 500ug
EUR 1557.6
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-50ug 50ug
EUR 424.8
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-10ug 10ug
EUR 181.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-1mg 1mg
EUR 2203.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-500ug 500ug
EUR 1557.6
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-50ug 50ug
EUR 412.8
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

CLIA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-CL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-EL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 452.4
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayMax ELISA Kit

EI1008-1 96 Well Plate
EUR 572.4

ELISA kit for Human Interleukin 8,IL-8

EK0240 96 tests
EUR 723.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Interleukin 8,IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (72 a.a.), human

RC212-19A 5ug
EUR 125.26

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (77 a.a.), human

RC212-19B 5ug
EUR 125.26

8 mm Crimp head ; Level 3 High Performance Applications

ECMJ-8 EACH
EUR 295.26

Genorise® Biotinylated Anti-Human IL-8 Polyclonal Antibody

GR109009 50 mg
EUR 477.6

IL-8 Polyclonal Antibody

41063-100ul 100ul
EUR 302.4

IL-8 Polyclonal Antibody

41063-50ul 50ul
EUR 224.4

IL-8 Recombinant Protein

40-331-0005mg 0.005 mg
EUR 311.1
Description: IL-8 is a proinflammatory CXC chemokine that can signal through the CXCR1 and CXCR2 receptors. It is secreted by monocytes and endothelial cells. IL-8 chemoattracts and activates neutrophils. Recombinant human IL-8 (monocyte-derived) is an 8.4 kDa protein containing 72 amino acid residues.

IL-8 Recombinant Protein

40-331-0025mg 0.025 mg
EUR 437.1
Description: IL-8 is a proinflammatory CXC chemokine that can signal through the CXCR1 and CXCR2 receptors. It is secreted by monocytes and endothelial cells. IL-8 chemoattracts and activates neutrophils. Recombinant human IL-8 (monocyte-derived) is an 8.4 kDa protein containing 72 amino acid residues.

IL-8 Recombinant Protein

90-492 10 ug
EUR 405.6
Description: Interleukin-8 (IL-8) was originally discovered as a neutrophil chemotactic and activating factor and is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines (including also platelet factor 4, GRO, IP-10, etc.). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes and various tumor cell lines, produce IL-8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS and viruses. IL-8 has a wide range of other proinflammatory effects. It is a potent chemoattractant for neutrophils and causes degranulation of neutrophil specific granules and azurophilic granules. IL-8 induces expression of the cell adhesion molecules CD11/CD18 and enhances the adherence of neutrophils to endothelial cells and subendothelial matrix proteins. Besides neutrophils, IL-8 is also chemotactic for basophils, T cells and eosinophils. IL-8 has been reported to be a co-mitogen for keratinocytes and was also shown to be an autocrine growth factor for melanoma cells. IL-8 was also reported to be angiogenic both in vivo and in vitro.

IL-8 Recombinant Protein

90-493 50 ug
EUR 789.9
Description: Interleukin-8 (IL-8) was originally discovered as a neutrophil chemotactic and activating factor and is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines (including also platelet factor 4, GRO, IP-10, etc.). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes and various tumor cell lines, produce IL-8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS and viruses. IL-8 has a wide range of other proinflammatory effects. It is a potent chemoattractant for neutrophils and causes degranulation of neutrophil specific granules and azurophilic granules. IL-8 induces expression of the cell adhesion molecules CD11/CD18 and enhances the adherence of neutrophils to endothelial cells and subendothelial matrix proteins. Besides neutrophils, IL-8 is also chemotactic for basophils, T cells and eosinophils. IL-8 has been reported to be a co-mitogen for keratinocytes and was also shown to be an autocrine growth factor for melanoma cells. IL-8 was also reported to be angiogenic both in vivo and in vitro.

IL-8 Recombinant Protein

91-026 0.05 mg
EUR 651.3
Description: Interleukin-8 (IL-8) belongs to the neutrophil-specific CXC family of chemokines. It is one of the initial cytokines released from a variety of cell types, including T cells, endothelial cells and fibroblasts, in response to an inflammatory stimulus and acts by recruiting neutrophils, T-cells and basophils to the site of inflammation. Elevated Interleukin-8 levels are associated with the onset of a variety of disease states.

IL-8 Recombinant Protein

91-028 0.05 mg
EUR 619.8
Description: Interleukin-8 (IL-8) belongs to the neutrophil-specific CXC family of chemokines. It is one of the initial cytokines released from a variety of cell types, including T cells, endothelial cells and fibroblasts, in response to an inflammatory stimulus and acts by recruiting neutrophils, T-cells and basophils to the site of inflammation. Elevated Interleukin-8 levels are associated with the onset of a variety of disease states.

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-003ml 0.03ml
EUR 189.6
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-01ml 0.1ml
EUR 346.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-02ml 0.2ml
EUR 496.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-003ml 0.03ml
EUR 189.6
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-01ml 0.1ml
EUR 346.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-02ml 0.2ml
EUR 496.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-003ml 0.03ml
EUR 189.6
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-01ml 0.1ml
EUR 346.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-02ml 0.2ml
EUR 496.8
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

Polyclonal IL-8 Antibody

APR00274G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human IL-8 . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

IL-8 Blocking Peptide

BF0238-BP 1mg
EUR 234

IL-8 Polyclonal Antibody

ES2620-100ul 100ul
EUR 334.8
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES2620-50ul 50ul
EUR 248.4
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES3883-100ul 100ul
EUR 334.8
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES3883-50ul 50ul
EUR 248.4
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

CXCR1/IL-8 RA

MO15072 500 ug
EUR 1092

CXCR2/IL-8 RB

MO15073 100 ug
EUR 568.8

CXCR2/IL-8 RB

MO15084 100 ug
EUR 568.8

Recombinant Bovine IL-8

P0176 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Bovine protein for IL-8

Recombinant Chicken IL-8

P0177 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Chicken protein for IL-8

Recombinant Dog IL-8

P0178 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Dog protein for IL-8

Recombinant Pig IL-8

P0181 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Pig protein for IL-8

Recombinant Rabbit IL-8

P0272 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Rabbit protein for IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ES5885-100ul 100ul
EUR 334.8
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES5885-50ul 50ul
EUR 248.4
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for IHC, WB, ELISA

0.2ml Adapter pack, 8/pk.

C1008-A2-8 1 each
EUR 33

Sprint™ 8 Clinical Centrifuge with 8 x 15ml fixed angle rotor, 230V

C5000-8-E 1 each
EUR 537.8

Human IL-8 Antibody (Biotin Conjugate)

33486-05121 150 ug
EUR 442.8

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-10 10-plate
EUR 656.4

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-20 20-plate
EUR 1118.4

IL-8 ELISA Kit (Human) (OKBB00192)

OKBB00192 96 Tests
EUR 606
Description: Description of target: Interleukin-8, also called neutrophil-activating peptide-1 or SCYB8, is a tissue-derived peptide secreted by several types of cells in response to inflammatory stimuli. Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor (MDNCF/IL-8, suggested gene symbol IL8) is a cytokine that chemoattracts and activates neutrophils.1 IL-8 is produced and released from human adipose tissue and from isolated adipocytes in vitro, which may indicate that IL-8 from adipose tissue could be involved in some of the obesity-related complications.2 The MDNCF/IL-8 gene is placed on the human gene map at position 4q12-q21. This is the same location where at least three other members (platelet factor 4, melanoma growth stimulatory activity, and interferon-gamma induced factor) of the platelet factor 4 gene superfamily reside.1 Human IL-8 consists of 99 amino acids in precursor form and 79 amino acids in mature form.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 1 pg/ml

Human IL-8 PicoKine ELISA Kit

EK0413 96 wells
EUR 510
Description: For quantitative detection of human IL-8 in cell culture supernates, serum and plasma(heparin, EDTA, citrate).

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

P1026-.025 25 µg
EUR 360
Description: Interleukin-8 (IL-8) is a proinflammatory CXC chemokine produced by macrophages, epithelial cells. IL-8 is also synthesized by endothelial cells, which store IL-8 in their storage vesicles, the Weibel-Palade bodies

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

P1026-1 1 mg
EUR 5071.2
Description: Interleukin-8 (IL-8) is a proinflammatory CXC chemokine produced by macrophages, epithelial cells. IL-8 is also synthesized by endothelial cells, which store IL-8 in their storage vesicles, the Weibel-Palade bodies

CymaxTM Human IL-8 ELISA Kit

LF-EK0262 1×96T
EUR 477.6

Human IL-8 ELISA kit (4X96T)

LF-EK50166 4×96T
EUR 2641.2

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-48T 48T
EUR 242.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 1292.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-96T 96T
EUR 346.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

IL-8/CXCL8 (CHO-expressed), Human

HY-P7379 50ug
EUR 596.4

Genorise® Recombinant human IL-8

GR104177 5 µg
EUR 342

Human IL-8/CXCL8 ELISA Kit

RK00011 96 Tests
EUR 625.2

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

4149-1000 each
EUR 4758

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

4149-25 each
EUR 339.6

IL-8 (72 a.a.), human recombinant

4149M-1000 each
EUR 4758

IL-8 (72 a.a.), human recombinant

4149M-25 each
EUR 339.6

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

13102-05041 150 ug
EUR 513.6

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

13102-05051 150 ug
EUR 513.6

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayLite Antibody (APC Conjugate)

13102-05061 150 ug
EUR 513.6

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

13102-05071 150 ug
EUR 565.2

Mouse Interleukin 8 (IL-8) CLIA Kit

abx195917-96tests 96 tests
EUR 990

Duck Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit

CN-00447D1 96T
EUR 538.8

Rabbit Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-00721R1 96T
EUR 542.4

Rabbit Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-00721R2 48T
EUR 362.4

Canine Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit

CN-00944C1 96T
EUR 541.2

Canine Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit

CN-00944C2 48T
EUR 360

PoFAine interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-01251P1 96T
EUR 542.4

PoFAine interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-01251P2 48T
EUR 362.4

Rat Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-01582R1 96T
EUR 544.8

Rat Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

CN-01582R2 48T
EUR 363.6

Rabbit Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E06905Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *