Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus 

designblast

designblast

Efficiënte IDUA-genmutatiedetectie met gecombineerd gebruik van dHPLC en gedroogde bloedmonsters

Doelstellingen . Ontwikkeling van een eenvoudige, op mutatie gerichte methode om de kosten van mutatietesten te verlagen met behulp van een gemakkelijk verkrijgbaar biologisch materiaal. Beoordeling van de haalbaarheid van een dergelijke methode werd getest met behulp van een GC-rijk amplicon. Ontwerp en methoden . Een methode voor het denatureren van high-performance vloeistofchromatografie (dHPLC) werd verbeterd en geïmplementeerd als een techniek voor de detectie van varianten in exon 9 van het IDUA-gen . De geoptimaliseerde methode werd getest in 500 genomische DNA-monsters verkregen uit gedroogde bloedvlekken (DBS).

Resultaten. Met deze dHPLC-aanpak was het mogelijk om verschillende varianten te detecteren, waaronder de gemeenschappelijke p.Trp402Ter-mutatie in het IDUA-gen. Het hoge GC-gehalte interfereerde niet met de resolutie en betrouwbaarheid van deze techniek, en discriminatie van GC-transversies werd ook bereikt. Conclusie. Deze op PCR gebaseerde dHPLC-methode is een snelle , gevoelige en uitstekende optie gebleken voor het screenen van talrijke monsters verkregen uit DBS. Bovendien resulteerde het in de consistente detectie van duidelijk te onderscheiden profielen van de gemeenschappelijke p. Trp402Ter IDUA- mutatie met een voordelige balans tussen kosten en technische vereisten.

Vero-cel upstream bioprocesontwikkeling voor de productie van  virale  vectoren  en vaccins

 De Vero-cellijn wordt beschouwd als de meest gebruikte proceed cellijn voor de productie van virale vectoren en vaccins. Historisch gezien is het de eerste cellijn die door de WHO werd goedgekeurd voor de productie van menselijke vaccins. Uitgebreide experimentele gegevens over de productie van veel virussen met behulp van de Vero-cellijn zijn te vinden in de literatuur. De overgrote meerderheid van deze processen vertrouwt echter op de microcarrier-technologie. Hoewel dit systeem is opgezet voor de grootschalige productie van viraal vaccin, is het nog steeds vrij complicated en arbeidsintensief.

Bovendien blijft opschaling moeilijk en wordt deze beperkt door het door de dragers opgegeven oppervlak. Om deze en andere nadelen te overwinnen en efficiëntere productieprocessen tot stand te brengen, is het een prioriteit om het Vero-celplatform verder te ontwikkelen door nieuwe bioprocestechnologieën toe te passen. Vooral in tijden als de huidige COVID-19-pandemie kunnen geavanceerde en schaalbare platformtechnologieën efficiëntere en kosteneffectievere oplossingen bieden om aan de wereldwijde vraag naar vaccins te voldoen. Hierin bespreken we de heersende literatuur over de ontwikkeling van Vero-celbioprocessen voor de productie van virale vectoren en vaccins met als doel de recente vooruitgang in de ontwikkeling van bioprocessen te beoordelen.

We onderstrepen kritisch de noodzaak van verdere onderzoeksactiviteiten en beschrijven knelpunten om het Vero-celplatform te verbeteren door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op het gebied van celcultuurtechnologie.

designblast
designblast

Efficiënte Inductie van cytotoxische T-cellen door  Viral  Vector  Vaccinatie Vereist STING-Dependent DC Functies

Gemodificeerd vacciniavirus Ankara (MVA) is een verzwakte stam van het vacciniavirus en wordt momenteel onderzocht als een veelbelovende vaccinvector tegen infectieziekten en kanker. MVA verwierf mutaties in gastheerbereik en immunomodulerende genen, waardoor het virus deficiënt was voor replicatie in de meeste zoogdiercellen. MVA heeft een hoog veiligheidsprofiel en induceert robuuste immuunresponsen. De rol van aangeboren immuuntriggers voor de inductie van cytotoxische T-celreacties na vaccinatie is echter onvolledig begrepen.

Stimulator van interferon-genen (STING) is een adapter-eiwit dat de signalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren integreert en daardoor de inductie van sort I-interferonen en andere cytokinen of chemokinen bemiddelt als reactie op verschillende dsDNA-virussen. Omdat de sort I-interferonrespons volledig STING-afhankelijk was tijdens MVA-infectie, hebben we het impact van STING op primaire en secundaire cytotoxische T-celresponsen en geheugen T-celvorming na MVA-vaccinatie in STING KO-muizen bestudeerd .

Bovendien analyseerden we de impression van STING op de rijping van beenmerg-afgeleide dendritische cellen (BMDC’s) en hun functionaliteit als antigeenpresenterende cellen voor cytotoxische T-cellen tijdens MVA-infectie  in vitro . Onze resultaten laten zien dat STING een impression heeft op de antigeenverwerking en presentatiecapaciteit van conventionele DC’s en een cruciale rol speelde voor DC-rijping en sort I interferonproductie. Belangrijk is dat STING nodig was voor de inductie van efficiënte cytotoxische T-celreacties  in vivo , aangezien we important verminderde kortlevende effector- en effectorgeheugen-T-celreacties na priming in STING KO-muizen zagen.

Deze bevindingen geven aan dat STING waarschijnlijk aangeboren immuunsignalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren in DC’s integreert en de cytotoxische T-celrespons vormt by way of het DC-rijpingsfenotype dat sterk afhankelijk is van sort I interferonen in dit infectiemodel. Het begrijpen van de gedetailleerde functies van aangeboren immuuntriggers tijdens MVA-infectie zal bijdragen aan het geoptimaliseerde ontwerp van op MVA gebaseerde vaccins.

 

Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus  voor toepassing als vaccin of  virale  vector

In de afgelopen jaren is het Orf-virus een veelbelovend hulpmiddel geworden voor beschermende recombinante vaccins en oncolytische therapie. Geschikte methoden voor de productie van een Orf-virus , inclusief up- en downstream, zijn echter zeer beperkt. De gepresenteerde studie richt zich op downstream-verwerking en beschrijft de evaluatie van verschillende chromatografische eenheidsbewerkingen.

In deze context werden ionenuitwisselings-, pseudo-affiniteits- en sterische exclusiechromatografie toegepast voor de zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, met als doel een maximale virusterugwinning en contaminantuitputting. De meest veelbelovende chromatografische methoden voor het vangen van de virusdeeltjes waren de sterische exclusie- of zouttolerante anionenuitwisselingsmembraanchromatografie, waarbij 84% en 86% van het infectieuze virus werd teruggewonnen.

Door de sterische exclusiechromatografie te combineren met een daaropvolgende Capto TM  Core 700-hars- of hydrofobe interactiemembraanchromatografie als secundaire chromatografische stap, werd een totale virusterugwinning tot 76% bereikt. Bovendien was een volledige verwijdering van cellulair eiwit en een DNA-depletie van de gastheercel tot 82% mogelijk voor de sterische uitsluitingsmembranen en de Capto TM  Core 700-combinatie. De studie onthult een reeks mogelijke eenheidsoperaties die geschikt zijn voor de chromatografische zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, afhankelijk van de beoogde toepassing, dwz een humaan of veterinair gebruik, en de vereiste zuiverheid.

Anti-IL-8 antibody

STJ97720 200 µl
EUR 197
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ98175 100 µl
EUR 234
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

anti-IL-8 (3E4D8)

LF-MA30011 100 ul
EUR 374
Description: Mouse Monoclonal to IL-8

Anti-IL-8 Antibody

A2062-100 100 µg
EUR 394

1730 8 SNAP-SEAL 8 OZ

1730-8 100/pk
EUR 74
Description: Disposable Plastic; Plastic Containers

mAb mouse anti-human IL-8

CT264 0.5 mg
EUR 260

Anti-IL-8 Monoclonal Antibody

A00423-1 100ul
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal Antibody for IL-8 Antibody (CXCL8) detection. Tested with IHC in Human, Mouse, Rat.

Individual Reaction Mix 8

G065-8 200 reactions
EUR 167

IL-8

E5-00004 1mg
EUR 960

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

Swine IL-6 Recombinant Protein

R00102-8 5ug/vial
EUR 259
Description: Interleukin-6 (IL-6) is an interleukin that acts as both a pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine. Swine IL-6 Recombinant Protein is purified interleukin-6 produced in yeast.

Swine IL-4 Recombinant Protein

R00230-8 5ug/vial
EUR 259
Description: IL-4 has many biological roles, including the stimulation of activated B-cell and T-cell proliferation, and the differentiation of CD4+ T-cells into Th2 cells. It is a key regulator in humoral and adaptive immunity. Swine IL-4 Recombinant Protein is purified interleukin-4 produced in yeast.

Rabbit IL-2 Recombinant Protein

R00387-8 5ug/vial
EUR 259
Description: Interleukin-2 (IL-2) is a cytokine produced by T-helper cells in response to antigenic or mitogenic stimulation. It is required for T-cell proliferation and other activities crucial to the regulation of the immune response. Rabbit IL-2 Recombinant Protein is purified interleukin-2 produced in yeast.

Swine IL-17A Recombinant Protein

R00421-8 5ug/vial
EUR 259
Description: IL-17A is a member of the IL-17 family of cytokines, whose members are involved in numerous immune regulatory functions. IL-17 induces the production of many other cytokines, chemokines, and prostaglandins. Swine IL-17A Recombinant Protein is purified interleukin-17A produced in yeast.

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody

13102-05011 150 ug
EUR 207

Ovine IL-1 beta Recombinant Protein

R00101-8 5ug/vial
EUR 259
Description: IL-1 beta (IL-1β) is a member of the interleukin 1 family of cytokines. The IL-1 beta cytokine is produced by activated macrophages as a proprotein, which is proteolytically processed to its active form by caspase 1 (CASP1/ICE). This cytokine is an important mediator of the inflammatory response, and is involved in a variety of cellular activities, including cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Ovine IL-1 beta Recombinant Protein is purified interleukin-1 beta cytokine produced in yeast.

IL-8/CXCL8, Human

HY-P7224 50ug
EUR 497

Human IL-8 Antibody

33486-05111 150 ug
EUR 261

Human IL-8 Protein

abx060803-25ug 25 ug
EUR 537

Human IL-8 Protein

abx060804-25ug 25 ug
EUR 537

Recombinant Human IL-8

P0180 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Human protein for IL-8

Recombinant Human IL-8

SJB05-01 25µg/vial
EUR 285

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100008 250 µg
EUR 336
Description: These monoclonal antibodies enable sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISpot.

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100009 250 µg
EUR 336
Description: This monoclonal antibody enables sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISA.

IL-8, Interleukin-8, monkey

RC222-19 5ug
EUR 104.38

CXCL8/IL-8

E21-C97 10ug
EUR 343

CXCL8/IL-8

GT15156 100 ug
EUR 526

IL-8 Inhibitor

5-01378 4 x 5mg Ask for price

Bovine(IL-8)

QY-E60063 96T
EUR 426

IL-8 Inhibitor

H-2268.0001 1.0mg
EUR 167
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

IL-8 Inhibitor

H-2268.0005 5.0mg
EUR 576
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

IL-8 Inhibitor

H-2268.0025 25.0mg
EUR 2207
Description: Sum Formula: C45H66N18O7S; CAS# [138559-60-1] net

IL-8 Antibody

BF0238 200ul
EUR 376
Description: IL-8 antibody detects endogenous levels of total IL-8.

IL-8 Antibody

5149-100
EUR 338

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

CSB-E04641h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid (CSF), tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

1-CSB-E04641h
 • EUR 500.00
 • EUR 3402.00
 • EUR 1820.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid(CSF), tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-48T 48T
EUR 289

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-96T 96T
EUR 466

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

201-12-0090 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Interleukin 8 (IL-8) CLIA Kit

abx195916-96tests 96 tests
EUR 825

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

QY-E04259 96T
EUR 361

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EH0205 96T
EUR 476.25
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human Interleukin-8 (IL-8) ELISA Kit

LF-EK60006 1×96T
EUR 790

Bovine Cytokines IL-8(Cytokines IL-8) ELISA Kit

QY-E60102 96T
EUR 426

Recombinant Human IL-8 Protein

RP00052 5 μg
EUR 149

IL-8/CXCL8, 72a.a., Human

HY-P7380 50ug
EUR 497

human IL-8 His tag

E410A07-100 100μg
EUR 960

Human IL-8 ELISA Kit

EHI0063 96Tests
EUR 521

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0010 10.0µg
EUR 284
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0050 50.0µg
EUR 973
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0005 5.0µg
EUR 162
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0025 25.0µg
EUR 381
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

Human IL-8 ELISA kit

CT212A 5-plate
EUR 462

IL-8 ELISA KIT|Human

EF003990 96 Tests
EUR 689

Human IL-8 ELISA kit

LF-EK50165 1×96T
EUR 648

IL-8 (Human) ELISA Kit

K4169-100
EUR 729

IL-8, CXCL8, Interleukin-8, canine

RC242-19 5ug
EUR 104.38

IL-8, CXCL8, Interleukin-8, porcine

RC282-19 5ug
EUR 104.38

Horse Interleukin 8 (IL-8) ELISA

QY-E120050 96T
EUR 478

Guinea pig IL-8(Interleukin 8)

EGP0055 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Guinea pig;Sensitivity: 9.375pg/ml

Genorise® Biotinylated Anti-Human IL-8 Polyclonal Antibody

GR109009 50 mg
EUR 398

ELISA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-EL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 377
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (72 a.a.), human

RC212-19A 5ug
EUR 104.38

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (77 a.a.), human

RC212-19B 5ug
EUR 104.38

CLIA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-CL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 584
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody (Biotin Conjugate)

13102-05021 150 ug
EUR 261

Human Interleukin-8 (IL-8) AssayMax ELISA Kit

EI1008-1 96 Well Plate
EUR 477

ELISA kit for Human Interleukin 8,IL-8

EK0240 96 tests
EUR 603
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Interleukin 8,IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-10ug 10ug
EUR 151
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-1mg 1mg
EUR 1836
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-500ug 500ug
EUR 1298
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ser28-Ser99)

C035-50ug 50ug
EUR 354
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-10ug 10ug
EUR 151
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-1mg 1mg
EUR 1836
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-500ug 500ug
EUR 1298
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (Ala23-Ser99)

C037-50ug 50ug
EUR 344
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-10ug 10ug
EUR 146
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-1mg 1mg
EUR 2283
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-500ug 500ug
EUR 1613
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

Recombinant Human Interleukin-8/IL-8 (C-6His)

CC97-50ug 50ug
EUR 339
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 20mM PB,150mM NaCl,pH7.4.

IL-8 Polyclonal Antibody

ES3883-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES3883-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES2620-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES2620-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES5885-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for IHC, WB, ELISA

IL-8 Polyclonal Antibody

ES5885-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against IL-8 from Human. This antibody is tested and validated for IHC, WB, ELISA

Polyclonal IL-8 Antibody

APR00274G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human IL-8 . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

CXCR1/IL-8 RA

MO15072 500 ug
EUR 910

CXCR2/IL-8 RB

MO15073 100 ug
EUR 474

CXCR2/IL-8 RB

MO15084 100 ug
EUR 474

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP51621-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP52884-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

ABP54886-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of IL-8 from Human. This IL-8 antibody is for IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the Internal region of human IL-8

IL-8 Polyclonal Antibody

41063-100ul 100ul
EUR 252

IL-8 Polyclonal Antibody

41063-50ul 50ul
EUR 187

Recombinant Chicken IL-8

P0177 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Chicken protein for IL-8

Recombinant Rabbit IL-8

P0272 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Rabbit protein for IL-8

Recombinant Bovine IL-8

P0176 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Bovine protein for IL-8

Recombinant Dog IL-8

P0178 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Dog protein for IL-8

Recombinant Pig IL-8

P0181 100ug
EUR 522.36
Description: Recombinant Pig protein for IL-8

IL-8 Blocking Peptide

BF0238-BP 1mg
EUR 195

IL-8 Recombinant Protein

40-331-0005mg 0.005 mg
EUR 259.25
Description: IL-8 is a proinflammatory CXC chemokine that can signal through the CXCR1 and CXCR2 receptors. It is secreted by monocytes and endothelial cells. IL-8 chemoattracts and activates neutrophils. Recombinant human IL-8 (monocyte-derived) is an 8.4 kDa protein containing 72 amino acid residues.

IL-8 Recombinant Protein

40-331-0025mg 0.025 mg
EUR 364.25
Description: IL-8 is a proinflammatory CXC chemokine that can signal through the CXCR1 and CXCR2 receptors. It is secreted by monocytes and endothelial cells. IL-8 chemoattracts and activates neutrophils. Recombinant human IL-8 (monocyte-derived) is an 8.4 kDa protein containing 72 amino acid residues.

IL-8 Recombinant Protein

90-492 10 ug
EUR 338
Description: Interleukin-8 (IL-8) was originally discovered as a neutrophil chemotactic and activating factor and is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines (including also platelet factor 4, GRO, IP-10, etc.). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes and various tumor cell lines, produce IL-8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS and viruses. IL-8 has a wide range of other proinflammatory effects. It is a potent chemoattractant for neutrophils and causes degranulation of neutrophil specific granules and azurophilic granules. IL-8 induces expression of the cell adhesion molecules CD11/CD18 and enhances the adherence of neutrophils to endothelial cells and subendothelial matrix proteins. Besides neutrophils, IL-8 is also chemotactic for basophils, T cells and eosinophils. IL-8 has been reported to be a co-mitogen for keratinocytes and was also shown to be an autocrine growth factor for melanoma cells. IL-8 was also reported to be angiogenic both in vivo and in vitro.

IL-8 Recombinant Protein

90-493 50 ug
EUR 658.25
Description: Interleukin-8 (IL-8) was originally discovered as a neutrophil chemotactic and activating factor and is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines (including also platelet factor 4, GRO, IP-10, etc.). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes and various tumor cell lines, produce IL-8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS and viruses. IL-8 has a wide range of other proinflammatory effects. It is a potent chemoattractant for neutrophils and causes degranulation of neutrophil specific granules and azurophilic granules. IL-8 induces expression of the cell adhesion molecules CD11/CD18 and enhances the adherence of neutrophils to endothelial cells and subendothelial matrix proteins. Besides neutrophils, IL-8 is also chemotactic for basophils, T cells and eosinophils. IL-8 has been reported to be a co-mitogen for keratinocytes and was also shown to be an autocrine growth factor for melanoma cells. IL-8 was also reported to be angiogenic both in vivo and in vitro.

IL-8 Recombinant Protein

91-026 0.05 mg
EUR 542.75
Description: Interleukin-8 (IL-8) belongs to the neutrophil-specific CXC family of chemokines. It is one of the initial cytokines released from a variety of cell types, including T cells, endothelial cells and fibroblasts, in response to an inflammatory stimulus and acts by recruiting neutrophils, T-cells and basophils to the site of inflammation. Elevated Interleukin-8 levels are associated with the onset of a variety of disease states.

IL-8 Recombinant Protein

91-028 0.05 mg
EUR 516.5
Description: Interleukin-8 (IL-8) belongs to the neutrophil-specific CXC family of chemokines. It is one of the initial cytokines released from a variety of cell types, including T cells, endothelial cells and fibroblasts, in response to an inflammatory stimulus and acts by recruiting neutrophils, T-cells and basophils to the site of inflammation. Elevated Interleukin-8 levels are associated with the onset of a variety of disease states.

8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit

DLR-8-OHdG-Ge-48T 48T
EUR 469
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit

DLR-8-OHdG-Ge-96T 96T
EUR 608
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

0.5-10UL 8-CHANNEL, DIGITAL PIPETTOR

AP-8-10 1/pk
EUR 425
Description: Corning and Axygen Liquid Handling Equipment; Axypet Pipettors and Motopet Pipet Controller

20-200UL 8-CHANNEL, DIGITAL PIPETTOR

AP-8-200 1/pk
EUR 425
Description: Corning and Axygen Liquid Handling Equipment; Axypet Pipettors and Motopet Pipet Controller

50-300UL 8-CHANNEL, DIGITAL PIPETTOR

AP-8-300 1/pk
EUR 425
Description: Corning and Axygen Liquid Handling Equipment; Axypet Pipettors and Motopet Pipet Controller

5-50UL 8-CHANNEL, DIGITAL PIPETTOR

AP-8-50 1/pk
EUR 425
Description: Corning and Axygen Liquid Handling Equipment; Axypet Pipettors and Motopet Pipet Controller

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-48T 48T
EUR 202
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 1077
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human IL-8

KET6018-96T 96T
EUR 289
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human IL-8 in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

IL-8/CXCL8 (CHO-expressed), Human

HY-P7379 50ug
EUR 497

Human IL-8 Antibody (Biotin Conjugate)

33486-05121 150 ug
EUR 369

Human IL-8/CXCL8 ELISA Kit

RK00011 96 Tests
EUR 521

IL-8 ELISA Kit (Human) (OKBB00192)

OKBB00192 96 Tests
EUR 505
Description: Description of target: Interleukin-8, also called neutrophil-activating peptide-1 or SCYB8, is a tissue-derived peptide secreted by several types of cells in response to inflammatory stimuli. Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor (MDNCF/IL-8, suggested gene symbol IL8) is a cytokine that chemoattracts and activates neutrophils.1 IL-8 is produced and released from human adipose tissue and from isolated adipocytes in vitro, which may indicate that IL-8 from adipose tissue could be involved in some of the obesity-related complications.2 The MDNCF/IL-8 gene is placed on the human gene map at position 4q12-q21. This is the same location where at least three other members (platelet factor 4, melanoma growth stimulatory activity, and interferon-gamma induced factor) of the platelet factor 4 gene superfamily reside.1 Human IL-8 consists of 99 amino acids in precursor form and 79 amino acids in mature form.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 1 pg/ml

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

P1026-.025 25 µg
EUR 300
Description: Interleukin-8 (IL-8) is a proinflammatory CXC chemokine produced by macrophages, epithelial cells. IL-8 is also synthesized by endothelial cells, which store IL-8 in their storage vesicles, the Weibel-Palade bodies

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

P1026-1 1 mg
EUR 4226
Description: Interleukin-8 (IL-8) is a proinflammatory CXC chemokine produced by macrophages, epithelial cells. IL-8 is also synthesized by endothelial cells, which store IL-8 in their storage vesicles, the Weibel-Palade bodies

ELISA kit for Human IL-8

EK0453 96 tests
EUR 427
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-10 10-plate
EUR 547

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-20 20-plate
EUR 932

CymaxTM Human IL-8 ELISA Kit

LF-EK0262 1×96T
EUR 398

Human IL-8 ELISA kit (4X96T)

LF-EK50166 4×96T
EUR 2201

Genorise® Recombinant human IL-8

GR104177 5 µg
EUR 285

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

4149-1000
EUR 3965

IL-8 (77 a.a.), human recombinant

4149-25
EUR 283

IL-8 (72 a.a.), human recombinant

4149M-1000
EUR 3965

IL-8 (72 a.a.), human recombinant

4149M-25
EUR 283

Pig interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E06787p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E06787p
 • EUR 602.00
 • EUR 4238.00
 • EUR 2256.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E06905Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E06905Rb
 • EUR 946.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 3060.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Monkey Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E08051Mo-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E08051Mo
 • EUR 603.00
 • EUR 4247.00
 • EUR 2260.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E08052c-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Dog Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E08052c
 • EUR 551.00
 • EUR 3820.00
 • EUR 2038.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Dog Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E12877Fh-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E12877Fh
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Bovine Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E13052B-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Bovine Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Bovine Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E13052B
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Bovine Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Sheep Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E13202Sh-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Sheep Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Sheep Interleukin-8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E13202Sh
 • EUR 767.00
 • EUR 5089.00
 • EUR 2699.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Sheep Interleukin-8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Horse Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

CSB-E14021Hs-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Horse Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Horse Interleukin 8, IL-8 ELISA Kit

1-CSB-E14021Hs
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Horse Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Chicken Interleukin 8(IL-8) ELISA Kit

CSB-E14191C-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Chicken Interleukin 8 (IL-8) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Chicken Interleukin 8(IL-8) ELISA Kit

1-CSB-E14191C
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Chicken Interleukin 8(IL-8) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

IL-8 Interleukin-8 Canine Recombinant Protein

PROTP41324 Regular: 20ug
EUR 317
Description: Interleukin-8 Canine Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 79 amino acids and having a molecular mass of 9.1kDa. ;The IL8 is purified by proprietary chromatographic techniques.

Related Post

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.