Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus 

designblast

designblast

Efficiënte IDUA-genmutatiedetectie met gecombineerd gebruik van dHPLC en gedroogde bloedmonsters

Doelstellingen . Ontwikkeling van een eenvoudige, op mutatie gerichte methode om de kosten van mutatietesten te verlagen met behulp van een gemakkelijk verkrijgbaar biologisch materiaal. Beoordeling van de haalbaarheid van een dergelijke methode werd getest met behulp van een GC-rijk amplicon. Ontwerp en methoden . Een methode voor het denatureren van high-performance vloeistofchromatografie (dHPLC) werd verbeterd en geïmplementeerd als een techniek voor de detectie van varianten in exon 9 van het IDUA-gen . De geoptimaliseerde methode werd getest in 500 genomische DNA-monsters verkregen uit gedroogde bloedvlekken (DBS).

Resultaten. Met deze dHPLC-aanpak was het mogelijk om verschillende varianten te detecteren, waaronder de gemeenschappelijke p.Trp402Ter-mutatie in het IDUA-gen. Het hoge GC-gehalte interfereerde niet met de resolutie en betrouwbaarheid van deze techniek, en discriminatie van GC-transversies werd ook bereikt. Conclusie. Deze op PCR gebaseerde dHPLC-methode is een snelle , gevoelige en uitstekende optie gebleken voor het screenen van talrijke monsters verkregen uit DBS. Bovendien resulteerde het in de consistente detectie van duidelijk te onderscheiden profielen van de gemeenschappelijke p. Trp402Ter IDUA- mutatie met een voordelige balans tussen kosten en technische vereisten.

Vero-cel upstream bioprocesontwikkeling voor de productie van  virale  vectoren  en vaccins

 De Vero-cellijn wordt beschouwd als de meest gebruikte proceed cellijn voor de productie van virale vectoren en vaccins. Historisch gezien is het de eerste cellijn die door de WHO werd goedgekeurd voor de productie van menselijke vaccins. Uitgebreide experimentele gegevens over de productie van veel virussen met behulp van de Vero-cellijn zijn te vinden in de literatuur. De overgrote meerderheid van deze processen vertrouwt echter op de microcarrier-technologie. Hoewel dit systeem is opgezet voor de grootschalige productie van viraal vaccin, is het nog steeds vrij complicated en arbeidsintensief.

Bovendien blijft opschaling moeilijk en wordt deze beperkt door het door de dragers opgegeven oppervlak. Om deze en andere nadelen te overwinnen en efficiëntere productieprocessen tot stand te brengen, is het een prioriteit om het Vero-celplatform verder te ontwikkelen door nieuwe bioprocestechnologieën toe te passen. Vooral in tijden als de huidige COVID-19-pandemie kunnen geavanceerde en schaalbare platformtechnologieën efficiëntere en kosteneffectievere oplossingen bieden om aan de wereldwijde vraag naar vaccins te voldoen. Hierin bespreken we de heersende literatuur over de ontwikkeling van Vero-celbioprocessen voor de productie van virale vectoren en vaccins met als doel de recente vooruitgang in de ontwikkeling van bioprocessen te beoordelen.

We onderstrepen kritisch de noodzaak van verdere onderzoeksactiviteiten en beschrijven knelpunten om het Vero-celplatform te verbeteren door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op het gebied van celcultuurtechnologie.

designblast
designblast

Efficiënte Inductie van cytotoxische T-cellen door  Viral  Vector  Vaccinatie Vereist STING-Dependent DC Functies

Gemodificeerd vacciniavirus Ankara (MVA) is een verzwakte stam van het vacciniavirus en wordt momenteel onderzocht als een veelbelovende vaccinvector tegen infectieziekten en kanker. MVA verwierf mutaties in gastheerbereik en immunomodulerende genen, waardoor het virus deficiënt was voor replicatie in de meeste zoogdiercellen. MVA heeft een hoog veiligheidsprofiel en induceert robuuste immuunresponsen. De rol van aangeboren immuuntriggers voor de inductie van cytotoxische T-celreacties na vaccinatie is echter onvolledig begrepen.

Stimulator van interferon-genen (STING) is een adapter-eiwit dat de signalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren integreert en daardoor de inductie van sort I-interferonen en andere cytokinen of chemokinen bemiddelt als reactie op verschillende dsDNA-virussen. Omdat de sort I-interferonrespons volledig STING-afhankelijk was tijdens MVA-infectie, hebben we het impact van STING op primaire en secundaire cytotoxische T-celresponsen en geheugen T-celvorming na MVA-vaccinatie in STING KO-muizen bestudeerd .

Bovendien analyseerden we de impression van STING op de rijping van beenmerg-afgeleide dendritische cellen (BMDC’s) en hun functionaliteit als antigeenpresenterende cellen voor cytotoxische T-cellen tijdens MVA-infectie  in vitro . Onze resultaten laten zien dat STING een impression heeft op de antigeenverwerking en presentatiecapaciteit van conventionele DC’s en een cruciale rol speelde voor DC-rijping en sort I interferonproductie. Belangrijk is dat STING nodig was voor de inductie van efficiënte cytotoxische T-celreacties  in vivo , aangezien we important verminderde kortlevende effector- en effectorgeheugen-T-celreacties na priming in STING KO-muizen zagen.

Deze bevindingen geven aan dat STING waarschijnlijk aangeboren immuunsignalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren in DC’s integreert en de cytotoxische T-celrespons vormt by way of het DC-rijpingsfenotype dat sterk afhankelijk is van sort I interferonen in dit infectiemodel. Het begrijpen van de gedetailleerde functies van aangeboren immuuntriggers tijdens MVA-infectie zal bijdragen aan het geoptimaliseerde ontwerp van op MVA gebaseerde vaccins.

 

Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus  voor toepassing als vaccin of  virale  vector

In de afgelopen jaren is het Orf-virus een veelbelovend hulpmiddel geworden voor beschermende recombinante vaccins en oncolytische therapie. Geschikte methoden voor de productie van een Orf-virus , inclusief up- en downstream, zijn echter zeer beperkt. De gepresenteerde studie richt zich op downstream-verwerking en beschrijft de evaluatie van verschillende chromatografische eenheidsbewerkingen.

In deze context werden ionenuitwisselings-, pseudo-affiniteits- en sterische exclusiechromatografie toegepast voor de zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, met als doel een maximale virusterugwinning en contaminantuitputting. De meest veelbelovende chromatografische methoden voor het vangen van de virusdeeltjes waren de sterische exclusie- of zouttolerante anionenuitwisselingsmembraanchromatografie, waarbij 84% en 86% van het infectieuze virus werd teruggewonnen.

Door de sterische exclusiechromatografie te combineren met een daaropvolgende Capto TM  Core 700-hars- of hydrofobe interactiemembraanchromatografie als secundaire chromatografische stap, werd een totale virusterugwinning tot 76% bereikt. Bovendien was een volledige verwijdering van cellulair eiwit en een DNA-depletie van de gastheercel tot 82% mogelijk voor de sterische uitsluitingsmembranen en de Capto TM  Core 700-combinatie. De studie onthult een reeks mogelijke eenheidsoperaties die geschikt zijn voor de chromatografische zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, afhankelijk van de beoogde toepassing, dwz een humaan of veterinair gebruik, en de vereiste zuiverheid.

Human anti-Human IL-8 mAb

MBS8576808-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Human anti-Human IL-8 mAb

MBS8576808-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

human anti-human IL-8 mAb (A5)

E4A09D07-A5A 50ug
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

human anti-human IL-8 mAb (6G)

E4A09D07-B5G 50ug
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

human anti-human IL-8 mAb (AB)

E4A09D07-C8A 50ug
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

human anti-human IL-8 mAb(N2)

E4A09D07-N2 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

human anti-human IL-8 mAb(N8)

E4A09D07-N8 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Anti-Human IL-8

GWB-BIG258 500ug Ask for price

human anti-human IL-8 mAb (1H) Humanized Antibody

MBS8574794-01mg 0.1mg
EUR 505

human anti-human IL-8 mAb (1H) Humanized Antibody

MBS8574794-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2015

human anti-human IL-8 mAb (2H) Humanized Antibody

MBS8574795-01mg 0.1mg
EUR 505

human anti-human IL-8 mAb (2H) Humanized Antibody

MBS8574795-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2015

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody

13102-05011 150 ug
EUR 175

Human IL-8

90258-A 5 µg
EUR 130
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

Human IL-8

90258-B 25 µg
EUR 205
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

human IL-8

M851530020 1 unit
EUR 804.84

human-anti-human-IL-8-mAb(1H)

E409C16-hA100 Inflammation-Storm-Antibodies
EUR 276.5
Description: Inflammation Storm Antibodies

human-anti-human-IL-8-mAb(2H)

E409C16-hB100 Inflammation-Storm-Antibodies
EUR 276.5
Description: Inflammation Storm Antibodies

Anti-Human IL-8 Antibody

101-M08 500 µg
EUR 246.75
Description: Il-8 or CXCL8 was originally discovered and purified as a neutrophil chemotactic and activating factor. It was also referred to as neutrophil chemotactic factor (NCF), neutrophil activating protein (NAP), monocytederived neutrophil chemotactic factor (MDNCF), T lymphocyte chemotactic factor (TCF), granulocyte chemotactic protein (GCP) and leukocyte adhesion inhibitor (LAI). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes, and various tumor cell lines, can produce CXCL8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS, and viruses. CXCL8 is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines, which also includes platelet factor-4, GRO, and IP10.

Anti-Human IL-8 Antibody

102-P38 100 µg
EUR 245.7
Description: Il-8 or CXCL8 was originally discovered and purified as a neutrophil chemotactic and activating factor. It was also referred to as neutrophil chemotactic factor (NCF), neutrophil activating protein (NAP), monocytederived neutrophil chemotactic factor (MDNCF), T lymphocyte chemotactic factor (TCF), granulocyte chemotactic protein (GCP) and leukocyte adhesion inhibitor (LAI). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes, and various tumor cell lines, can produce CXCL8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS, and viruses. CXCL8 is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines, which also includes platelet factor-4, GRO, and IP10.

Anti-Human IL-8 Antibody

GWB-817E77 1 mL Ask for price

mAb anti-Human IL-8

MBS592019-01mg 0.1mg
EUR 365

mAb anti-Human IL-8

MBS592019-05mg 0.5mg
EUR 530

mAb anti-Human IL-8

MBS592019-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2140

mAb anti-Human IL-8

MBS592095-01mg 0.1mg
EUR 365

mAb anti-Human IL-8

MBS592095-05mg 0.5mg
EUR 530

mAb anti-Human IL-8

MBS592095-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2140

mAb anti-Human IL-8

MBS592159-01mg 0.1mg
EUR 365

mAb anti-Human IL-8

MBS592159-05mg 0.5mg
EUR 545

mAb anti-Human IL-8

MBS592159-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2205

mAb anti-Human IL-8

MBS592219-01mg 0.1mg
EUR 365

mAb anti-Human IL-8

MBS592219-05mg 0.5mg
EUR 545

mAb anti-Human IL-8

MBS592219-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2205

mAb anti-Human IL-8

MBS592256-01mg 0.1mg
EUR 365

mAb anti-Human IL-8

MBS592256-05mg 0.5mg
EUR 530

mAb anti-Human IL-8

MBS592256-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2140

Mouse Anti-Human IL-8

MBS690051-05mg 0.5mg
EUR 525

Mouse Anti-Human IL-8

MBS690051-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2080

Anti-Human IL-8 (CXCL8)

MBS550689-01mg 0.1mg
EUR 260

Anti-Human IL-8 (CXCL8)

MBS550689-02mg 0.2mg
EUR 335

Anti-CXCL8 / IL-8 Reference Antibody (Genentech anti-IL-8)

E24CHA784 100 μg
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Human IL-8 (77aa)

MBS691916-0005mg 0.005mg
EUR 300

Human IL-8 (77aa)

MBS691916-0025mg 0.025mg
EUR 450

Human IL-8 (77aa)

MBS691916-5x0025mg 5x0.025mg
EUR 1725

IL-8 (72aa), Human

MBS8575167-0005mg 0.005mg
EUR 245

IL-8 (72aa), Human

MBS8575167-5x0005mg 5x0.005mg
EUR 940

IL-8/CXCL8, Human

HY-P7224 50ug
EUR 596.4

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444011-0005mg 0.005mg
EUR 150

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444011-002mg 0.02mg
EUR 210

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444011-005mg 0.05mg
EUR 325

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444011-01mg 0.1mg
EUR 480

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444011-1mg 1mg
EUR 1910

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444019-0002mg 0.002mg
EUR 195

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444019-001mg 0.01mg
EUR 530

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444019-005mg 0.05mg
EUR 1760

Human CXCL8 (IL-8)

MBS444019-01mg 0.1mg
EUR 2890

Human IL-8 Protein

abx060803-25ug 25 ug
EUR 644.4

Human IL-8 Protein

abx060804-25ug 25 ug
EUR 644.4

Human IL-8 protein

PRP1022-100ug 100 μg
EUR 449
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-10ug 10 μg
EUR 59
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-1mg 1 mg
EUR 2609
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-50ug 50 μg
EUR 249
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 Protein

E2RB20061PT 100ul
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Human IL-8 protein

MBS9719016-001mg 0.01mg
EUR 115

Human IL-8 protein

MBS9719016-005mg 0.05mg
EUR 225

Human IL-8 protein

MBS9719016-01mg 0.1mg
EUR 345

Human IL-8 protein

MBS9719016-1mg 1mg
EUR 1745

Human IL-8 protein

MBS9719016-5x1mg 5x1mg
EUR 7815

Recombinant Human IL-8 (72a.a.)(rHu IL-8/CXCL8)

701081 25ul
EUR 235
Description: Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected mouse BaF3 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 × 105 IU/mg.

Recombinant Human IL-8 (77a.a.)(rHu IL-8/CXCL8)

701082 25ul
EUR 235
Description: Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected mouse BaF3 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 × 105 IU/mg.

Recombinant Human IL-8 (72a.a.) (rHu IL-8/CXCL8)

MBS9419956-0025mL 0.025mL
EUR 280

Recombinant Human IL-8 (72a.a.) (rHu IL-8/CXCL8)

MBS9419956-5x0025mL 5x0.025mL
EUR 1120

Recombinant Human IL-8

6487 5 µg
EUR 194

Recombinant Human IL-8

SJB05-01 25µg/vial
EUR 342

Recombinant Human IL-8

MBS7608414-005mg 0.05mg
EUR 345

Recombinant Human IL-8

MBS7608414-02mg 0.2mg
EUR 635

Recombinant Human IL-8

MBS7608414-1mg 1mg
EUR 1800

Recombinant Human IL-8

MBS7608414-5x1mg 5x1mg
EUR 6955

Recombinant Human IL-8

MBS258218-0005mg 0.005mg
EUR 305

Recombinant Human IL-8

MBS258218-5x0005mg 5x0.005mg
EUR 1210

Interleukin-8 (IL-8) (72a.a) Human

GWB-3997EC 0.025 mg Ask for price

Anti-Human IL-8 (257) Antibody

MBS4158332-01mg 0.1mg
EUR 685

Anti-Human IL-8 (257) Antibody

MBS4158332-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2820

Anti-Human IL-8 (807) Antibody

MBS4158333-01mg 0.1mg
EUR 685

Anti-Human IL-8 (807) Antibody

MBS4158333-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2820

Interleukin 8, Recombinant, Human (IL-8)

MBS650704-01mg 0.1mg
EUR 475

Interleukin 8, Recombinant, Human (IL-8)

MBS650704-05mg 0.5mg
EUR 775

Interleukin 8, Recombinant, Human (IL-8)

MBS650704-5x05mg 5x0.5mg
EUR 3330

Interleukin 8, Recombinant, Human (IL-8)

MBS650074-0025mg 0.025mg
EUR 665

Interleukin 8, Recombinant, Human (IL-8)

MBS650074-5x0025mg 5x0.025mg
EUR 2845

Anti-IL-8 Antibody

A00423 1 mL
EUR 1444.8
Description: Rabbit Polyclonal IL-8 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-IL-8 Antibody

A2062-100 100 µg
EUR 472.8

Anti-IL-8 Antibody

Y123169 100 µl
EUR 320

Anti-IL-8 Antibody

ER1706-67 100ul
EUR 189
Description: Interleukin 8 (IL-8 or chemokine (C-X-C motif) ligand 8, CXCL8) is a chemokine produced by macrophages and other cell types such as epithelial cells, airway smooth muscle cells and endothelial cells. IL-8, also known as neutrophil chemotactic factor, has two primary functions. It induces chemotaxis in target cells, primarily neutrophils but also other granulocytes, causing them to migrate toward the site of infection. IL-8 also stimulates phagocytosis once they have arrived. IL-8 is also known to be a potent promoter of angiogenesis. In target cells, IL-8 induces a series of physiological responses required for migration and phagocytosis, such as increases in intracellular Ca2+, exocytosis (e.g. histamine release), and the respiratory burst. IL-8 can be secreted by any cells with toll-like receptors that are involved in the innate immune response and has been demonstrated to be a signatory chemokine of CR2+ naive T cells, also known as recent thymic emigrants. Usually, it is the macrophages that see an antigen first, and thus are the first cells to release IL-8 to recruit other cells. Both monomer and homodimer forms of IL-8 have been reported to be potent inducers of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2. The homodimer is more potent, but methylation of Leu25 can block the activity of homodimers.

Anti-IL-8 Antibody

ER1901-61 100ul
EUR 189
Description: IL-8, also known as neutrophil chemotactic factor, has two primary functions. It induces chemotaxis in target cells, primarily neutrophils but also other granulocytes, causing them to migrate toward the site of infection. IL-8 also stimulates phagocytosis once they have arrived. IL-8 is also known to be a potent promoter of angiogenesis. In target cells, IL-8 induces a series of physiological responses required for migration and phagocytosis, such as increases in intracellular Ca2+, exocytosis (e.g. histamine release), and the respiratory burst.IL-8 can be secreted by any cells with toll-like receptors that are involved in the innate immune response. Usually, it is the macrophages that see an antigen first, and thus are the first cells to release IL-8 to recruit other cells. Both monomer and homodimer forms of IL-8 have been reported to be potent inducers of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2. The homodimer is more potent, but methylation of Leu25 can block the activity of homodimers.

Anti-IL-8 Antibody

R1511-15 100ul
EUR 189

Anti-IL-8 antibody

STJ98175 100 µl
EUR 280.8
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97710 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97717 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97720 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 Antibody

MBS821263-003mL 0.03mL
EUR 185

Anti-IL-8 Antibody

MBS821263-01mL 0.1mL
EUR 255

Anti-IL-8 Antibody

MBS821263-02mL 0.2mL
EUR 335

Anti-IL-8 Antibody

MBS821263-5x02mL 5x0.2mL
EUR 1420

Anti-IL-8 antibody

MBS175692-01mg 0.1mg
EUR 450

Anti-IL-8 antibody

MBS175692-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1870

Anti-IL-8 Antibody

MBS415375-01mL 0.1mL
EUR 440

Anti-IL-8 Antibody

MBS415375-5x01mL 5x0.1mL
EUR 1720

human DIAplex Human Inflammation - IL-8, IL-17a,

M880130004 1 unit
EUR 650.27

mAb mouse anti-human IL-8

CT264 0.5 mg
EUR 312

mouse anti-human IL-8 mAb

E409C16-m100 100μL
EUR 395
Description: Available in various conjugation types.

Mouse anti-Human IL-8 mAb

MBS8576809-005mg 0.05mg
EUR 325

Mouse anti-Human IL-8 mAb

MBS8576809-01mLAF405L 0.1mL(AF405L)
EUR 565

Mouse anti-Human IL-8 mAb

MBS8576809-01mLAF405S 0.1mL(AF405S)
EUR 565

Mouse anti-Human IL-8 mAb

MBS8576809-01mLAF610 0.1mL(AF610)
EUR 565

Mouse anti-Human IL-8 mAb

MBS8576809-01mLAF635 0.1mL(AF635)
EUR 565

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody (Biotin Conjugate)

13102-05021 150 ug
EUR 229

anti-IL-8 (3E4D8)

LF-MA30011 100 ul
EUR 448.8
Description: Mouse Monoclonal to IL-8

Anti- Interleukin-8 (IL-8) Antibody

GWB-7ACF57 0.05 mg Ask for price

Anti-Interleukin-8 (IL-8) Antibody

MBS418400-01mg 0.1mg
EUR 635

Anti-Interleukin-8 (IL-8) Antibody

MBS418400-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2610

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-10 10-plate
EUR 656.4

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-20 20-plate
EUR 1118.4

Anti‐Human IL‐17A

E2790213 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Human Interleukin 8 (IL-8) CLIA Kit

abx195916-96tests 96 tests
EUR 990

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-24Tests 24 Tests
EUR 180
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-48Tests 48 Tests
EUR 546
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests 96 Tests
EUR 682
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6820
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3410
Description: Sandwich

Human IL-8 (Interleukin 8) CLIA Kit

MBS2533209-5x96Tests 5x96Tests
EUR 2565

Human IL-8 (Interleukin 8) CLIA Kit

MBS2533209-96Tests 96Tests
EUR 560

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EH0205 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-48T 48T
EUR 396.9

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-96T 96T
EUR 567

Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit

EKE60046-5x96T 5x96T
EUR 2667.6

Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit

EKE60046-96T 96T
EUR 561.6

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-48T 48T
EUR 328.86

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-5x96T 5x96T
EUR 2231.55

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-96T 96T
EUR 469.8

Human Interleukin 8(IL-8) Elisa Kit

EK710269 96 Wells
EUR 0.77

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

E39EH0205 96T
EUR 595

Human Interleukin 8(IL-8) Elisa Kit

EK610269 96 Wells
EUR 0.1

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EK0240 96 tests
EUR 659

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

EK10257 96Т
EUR 799

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

AE38177HU-48Tests 48 Tests
EUR 200
Description: Human (Homo sapiens)

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

AE38177HU-96Tests 96 Tests
EUR 360
Description: Human (Homo sapiens)

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

CSB-E04641h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid (CSF), tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

1-CSB-E04641h
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid(CSF), tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-48T 48T Ask for price

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-96T 96T Ask for price

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-48Tests 48 Tests Ask for price

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-96Tests 96 Tests
EUR 388

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-96T 96T
EUR 559.2

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

NSL1931Hu 96 wells
EUR 468

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

RE2733H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

RE2733H-96wells 96 wells
EUR 179.55

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

QY-E04259 96T
EUR 433.2

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *