Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus 

designblast

designblast

Efficiënte IDUA-genmutatiedetectie met gecombineerd gebruik van dHPLC en gedroogde bloedmonsters

Doelstellingen . Ontwikkeling van een eenvoudige, op mutatie gerichte methode om de kosten van mutatietesten te verlagen met behulp van een gemakkelijk verkrijgbaar biologisch materiaal. Beoordeling van de haalbaarheid van een dergelijke methode werd getest met behulp van een GC-rijk amplicon. Ontwerp en methoden . Een methode voor het denatureren van high-performance vloeistofchromatografie (dHPLC) werd verbeterd en geïmplementeerd als een techniek voor de detectie van varianten in exon 9 van het IDUA-gen . De geoptimaliseerde methode werd getest in 500 genomische DNA-monsters verkregen uit gedroogde bloedvlekken (DBS).

Resultaten. Met deze dHPLC-aanpak was het mogelijk om verschillende varianten te detecteren, waaronder de gemeenschappelijke p.Trp402Ter-mutatie in het IDUA-gen. Het hoge GC-gehalte interfereerde niet met de resolutie en betrouwbaarheid van deze techniek, en discriminatie van GC-transversies werd ook bereikt. Conclusie. Deze op PCR gebaseerde dHPLC-methode is een snelle , gevoelige en uitstekende optie gebleken voor het screenen van talrijke monsters verkregen uit DBS. Bovendien resulteerde het in de consistente detectie van duidelijk te onderscheiden profielen van de gemeenschappelijke p. Trp402Ter IDUA- mutatie met een voordelige balans tussen kosten en technische vereisten.

Vero-cel upstream bioprocesontwikkeling voor de productie van  virale  vectoren  en vaccins

 De Vero-cellijn wordt beschouwd als de meest gebruikte proceed cellijn voor de productie van virale vectoren en vaccins. Historisch gezien is het de eerste cellijn die door de WHO werd goedgekeurd voor de productie van menselijke vaccins. Uitgebreide experimentele gegevens over de productie van veel virussen met behulp van de Vero-cellijn zijn te vinden in de literatuur. De overgrote meerderheid van deze processen vertrouwt echter op de microcarrier-technologie. Hoewel dit systeem is opgezet voor de grootschalige productie van viraal vaccin, is het nog steeds vrij complicated en arbeidsintensief.

Bovendien blijft opschaling moeilijk en wordt deze beperkt door het door de dragers opgegeven oppervlak. Om deze en andere nadelen te overwinnen en efficiëntere productieprocessen tot stand te brengen, is het een prioriteit om het Vero-celplatform verder te ontwikkelen door nieuwe bioprocestechnologieën toe te passen. Vooral in tijden als de huidige COVID-19-pandemie kunnen geavanceerde en schaalbare platformtechnologieën efficiëntere en kosteneffectievere oplossingen bieden om aan de wereldwijde vraag naar vaccins te voldoen. Hierin bespreken we de heersende literatuur over de ontwikkeling van Vero-celbioprocessen voor de productie van virale vectoren en vaccins met als doel de recente vooruitgang in de ontwikkeling van bioprocessen te beoordelen.

We onderstrepen kritisch de noodzaak van verdere onderzoeksactiviteiten en beschrijven knelpunten om het Vero-celplatform te verbeteren door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op het gebied van celcultuurtechnologie.

designblast
designblast

Efficiënte Inductie van cytotoxische T-cellen door  Viral  Vector  Vaccinatie Vereist STING-Dependent DC Functies

Gemodificeerd vacciniavirus Ankara (MVA) is een verzwakte stam van het vacciniavirus en wordt momenteel onderzocht als een veelbelovende vaccinvector tegen infectieziekten en kanker. MVA verwierf mutaties in gastheerbereik en immunomodulerende genen, waardoor het virus deficiënt was voor replicatie in de meeste zoogdiercellen. MVA heeft een hoog veiligheidsprofiel en induceert robuuste immuunresponsen. De rol van aangeboren immuuntriggers voor de inductie van cytotoxische T-celreacties na vaccinatie is echter onvolledig begrepen.

Stimulator van interferon-genen (STING) is een adapter-eiwit dat de signalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren integreert en daardoor de inductie van sort I-interferonen en andere cytokinen of chemokinen bemiddelt als reactie op verschillende dsDNA-virussen. Omdat de sort I-interferonrespons volledig STING-afhankelijk was tijdens MVA-infectie, hebben we het impact van STING op primaire en secundaire cytotoxische T-celresponsen en geheugen T-celvorming na MVA-vaccinatie in STING KO-muizen bestudeerd .

Bovendien analyseerden we de impression van STING op de rijping van beenmerg-afgeleide dendritische cellen (BMDC’s) en hun functionaliteit als antigeenpresenterende cellen voor cytotoxische T-cellen tijdens MVA-infectie  in vitro . Onze resultaten laten zien dat STING een impression heeft op de antigeenverwerking en presentatiecapaciteit van conventionele DC’s en een cruciale rol speelde voor DC-rijping en sort I interferonproductie. Belangrijk is dat STING nodig was voor de inductie van efficiënte cytotoxische T-celreacties  in vivo , aangezien we important verminderde kortlevende effector- en effectorgeheugen-T-celreacties na priming in STING KO-muizen zagen.

Deze bevindingen geven aan dat STING waarschijnlijk aangeboren immuunsignalering stroomafwaarts van verschillende DNA-sensoren in DC’s integreert en de cytotoxische T-celrespons vormt by way of het DC-rijpingsfenotype dat sterk afhankelijk is van sort I interferonen in dit infectiemodel. Het begrijpen van de gedetailleerde functies van aangeboren immuuntriggers tijdens MVA-infectie zal bijdragen aan het geoptimaliseerde ontwerp van op MVA gebaseerde vaccins.

 

Selectie van chromatografische methoden voor de zuivering van uit celkweek afgeleid Orf-  virus  voor toepassing als vaccin of  virale  vector

In de afgelopen jaren is het Orf-virus een veelbelovend hulpmiddel geworden voor beschermende recombinante vaccins en oncolytische therapie. Geschikte methoden voor de productie van een Orf-virus , inclusief up- en downstream, zijn echter zeer beperkt. De gepresenteerde studie richt zich op downstream-verwerking en beschrijft de evaluatie van verschillende chromatografische eenheidsbewerkingen.

In deze context werden ionenuitwisselings-, pseudo-affiniteits- en sterische exclusiechromatografie toegepast voor de zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, met als doel een maximale virusterugwinning en contaminantuitputting. De meest veelbelovende chromatografische methoden voor het vangen van de virusdeeltjes waren de sterische exclusie- of zouttolerante anionenuitwisselingsmembraanchromatografie, waarbij 84% en 86% van het infectieuze virus werd teruggewonnen.

Door de sterische exclusiechromatografie te combineren met een daaropvolgende Capto TM  Core 700-hars- of hydrofobe interactiemembraanchromatografie als secundaire chromatografische stap, werd een totale virusterugwinning tot 76% bereikt. Bovendien was een volledige verwijdering van cellulair eiwit en een DNA-depletie van de gastheercel tot 82% mogelijk voor de sterische uitsluitingsmembranen en de Capto TM  Core 700-combinatie. De studie onthult een reeks mogelijke eenheidsoperaties die geschikt zijn voor de chromatografische zuivering van het uit celkweek afgeleide Orf-virus, afhankelijk van de beoogde toepassing, dwz een humaan of veterinair gebruik, en de vereiste zuiverheid.

human anti-human IL-8 mAb (AB)

E4A09D07-C8A 50ug
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

human anti-human IL-8 mAb(N2)

E4A09D07-N2 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

human anti-human IL-8 mAb(N8)

E4A09D07-N8 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Anti-Human IL-8 Antibody

102-P38 100 µg
EUR 245.7
Description: Il-8 or CXCL8 was originally discovered and purified as a neutrophil chemotactic and activating factor. It was also referred to as neutrophil chemotactic factor (NCF), neutrophil activating protein (NAP), monocytederived neutrophil chemotactic factor (MDNCF), T lymphocyte chemotactic factor (TCF), granulocyte chemotactic protein (GCP) and leukocyte adhesion inhibitor (LAI). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes, and various tumor cell lines, can produce CXCL8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS, and viruses. CXCL8 is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines, which also includes platelet factor-4, GRO, and IP10.

Anti-Human IL-8 Antibody

101-M08 500 µg
EUR 246.75
Description: Il-8 or CXCL8 was originally discovered and purified as a neutrophil chemotactic and activating factor. It was also referred to as neutrophil chemotactic factor (NCF), neutrophil activating protein (NAP), monocytederived neutrophil chemotactic factor (MDNCF), T lymphocyte chemotactic factor (TCF), granulocyte chemotactic protein (GCP) and leukocyte adhesion inhibitor (LAI). Many cell types, including monocyte/macrophages, T cells, neutrophils, fibroblasts, endothelial cells, keratinocytes, hepatocytes, chondrocytes, and various tumor cell lines, can produce CXCL8 in response to a wide variety of proinflammatory stimuli such as exposure to IL-1, TNF, LPS, and viruses. CXCL8 is a member of the alpha (CXC) subfamily of chemokines, which also includes platelet factor-4, GRO, and IP10.

Anti-Human IL-8 Antibody

GWB-817E77 1 mL Ask for price

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody

13102-05011 150 ug
EUR 175

Human IL-8

90258-A 5 µg
EUR 130
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

Human IL-8

90258-B 25 µg
EUR 205
Description: Recombinant human Interleukin-8 is a disulfide-linked monomer protein consisting of 78 amino acid residues, migrates as an approximately 9 kDa protein under non-reducing and reducing conditions in SDS-PAGE. Optimized DNA sequence encoding Human Interleukin-8 mature chain was expressed in E. coli.

human IL-8

M851530020 1 unit
EUR 804.84

Anti-CXCL8 / IL-8 Reference Antibody (Genentech anti-IL-8)

E24CHA784 100 μg
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

human-anti-human-IL-8-mAb(1H)

E409C16-hA100 Inflammation-Storm-Antibodies
EUR 276.5
Description: Inflammation Storm Antibodies

human-anti-human-IL-8-mAb(2H)

E409C16-hB100 Inflammation-Storm-Antibodies
EUR 276.5
Description: Inflammation Storm Antibodies

Anti-IL-8 Antibody

ER1706-67 100ul
EUR 189
Description: Interleukin 8 (IL-8 or chemokine (C-X-C motif) ligand 8, CXCL8) is a chemokine produced by macrophages and other cell types such as epithelial cells, airway smooth muscle cells and endothelial cells. IL-8, also known as neutrophil chemotactic factor, has two primary functions. It induces chemotaxis in target cells, primarily neutrophils but also other granulocytes, causing them to migrate toward the site of infection. IL-8 also stimulates phagocytosis once they have arrived. IL-8 is also known to be a potent promoter of angiogenesis. In target cells, IL-8 induces a series of physiological responses required for migration and phagocytosis, such as increases in intracellular Ca2+, exocytosis (e.g. histamine release), and the respiratory burst. IL-8 can be secreted by any cells with toll-like receptors that are involved in the innate immune response and has been demonstrated to be a signatory chemokine of CR2+ naive T cells, also known as recent thymic emigrants. Usually, it is the macrophages that see an antigen first, and thus are the first cells to release IL-8 to recruit other cells. Both monomer and homodimer forms of IL-8 have been reported to be potent inducers of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2. The homodimer is more potent, but methylation of Leu25 can block the activity of homodimers.

Anti-IL-8 Antibody

ER1901-61 100ul
EUR 189
Description: IL-8, also known as neutrophil chemotactic factor, has two primary functions. It induces chemotaxis in target cells, primarily neutrophils but also other granulocytes, causing them to migrate toward the site of infection. IL-8 also stimulates phagocytosis once they have arrived. IL-8 is also known to be a potent promoter of angiogenesis. In target cells, IL-8 induces a series of physiological responses required for migration and phagocytosis, such as increases in intracellular Ca2+, exocytosis (e.g. histamine release), and the respiratory burst.IL-8 can be secreted by any cells with toll-like receptors that are involved in the innate immune response. Usually, it is the macrophages that see an antigen first, and thus are the first cells to release IL-8 to recruit other cells. Both monomer and homodimer forms of IL-8 have been reported to be potent inducers of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2. The homodimer is more potent, but methylation of Leu25 can block the activity of homodimers.

Anti-IL-8 Antibody

A00423 1 mL
EUR 1444.8
Description: Rabbit Polyclonal IL-8 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-IL-8 Antibody

A2062-100 100 µg
EUR 472.8

Anti-IL-8 Antibody

R1511-15 100ul
EUR 189

Anti-IL-8 antibody

STJ97710 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97717 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ97720 200 µl
EUR 236.4
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 antibody

STJ98175 100 µl
EUR 280.8
Description: Mouse monoclonal to IL-8.

Anti-IL-8 Antibody

Y123169 100 µl
EUR 320

anti-IL-8 (3E4D8)

LF-MA30011 100 ul
EUR 448.8
Description: Mouse Monoclonal to IL-8

Anti- Interleukin-8 (IL-8) Antibody

GWB-7ACF57 0.05 mg Ask for price

mAb mouse anti-human IL-8

CT264 0.5 mg
EUR 312

mouse anti-human IL-8 mAb

E409C16-m100 100μL
EUR 395
Description: Available in various conjugation types.

Recombinant Human IL-8 (72a.a.)(rHu IL-8/CXCL8)

701081 25ul
EUR 235
Description: Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected mouse BaF3 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 × 105 IU/mg.

Recombinant Human IL-8 (77a.a.)(rHu IL-8/CXCL8)

701082 25ul
EUR 235
Description: Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected mouse BaF3 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 × 105 IU/mg.

IL-8/CXCL8, Human

HY-P7224 50ug
EUR 596.4

Human IL-8 Protein

abx060803-25ug 25 ug
EUR 644.4

Human IL-8 Protein

abx060804-25ug 25 ug
EUR 644.4

Human IL-8 protein

PRP1022-100ug 100 μg
EUR 449
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-10ug 10 μg
EUR 59
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-1mg 1 mg
EUR 2609
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 protein

PRP1022-50ug 50 μg
EUR 249
Description: Human IL-8 protein, expressed in E. coli

Human IL-8 Protein

E2RB20061PT 100ul
EUR 485
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Interleukin-8 (IL-8) (72a.a) Human

GWB-3997EC 0.025 mg Ask for price

Recombinant Human IL-8

6487 5 µg
EUR 194

Recombinant Human IL-8

P0180 100ug
EUR 626.83
Description: Recombinant Human protein for IL-8

Recombinant Human IL-8

SJB05-01 25µg/vial
EUR 342

Human Interleukin-8 (IL-8) Antibody (Biotin Conjugate)

13102-05021 150 ug
EUR 229

Rabbit anti-IL-8 Antibody

DL90596A-100ul 100 ul
EUR 270
Description: CXCL8; Interleukin-8; IL-8; C-X-C motif chemokine 8; Emoctakin; Granulocyte chemotactic protein 1; GCP-1; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; MDNCF; Monocyte-derived neutrophil-activating peptide; MONAP; Neutrophil-activating protein 1; NAP-1; Protein 3-10C; T-cell chemotactic factor

Rabbit anti-IL-8 Antibody

DL90596A-50ul 50 ul
EUR 189
Description: CXCL8; Interleukin-8; IL-8; C-X-C motif chemokine 8; Emoctakin; Granulocyte chemotactic protein 1; GCP-1; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; MDNCF; Monocyte-derived neutrophil-activating peptide; MONAP; Neutrophil-activating protein 1; NAP-1; Protein 3-10C; T-cell chemotactic factor

Rabbit anti-IL-8 Antibody

YLD4345-100ul 100 ul
EUR 320
Description: Rabbit polyclonal antibody to IL-8

Rabbit anti-IL-8 Antibody

YLD4345-50ul 50 ul
EUR 200
Description: Rabbit polyclonal antibody to IL-8

Anti-IL-8 Monoclonal Antibody

A00423-1 100ul
EUR 476.4
Description: Mouse Monoclonal Antibody for IL-8 Antibody (CXCL8) detection. Tested with IHC in Human, Mouse, Rat.

human DIAplex Human Inflammation - IL-8, IL-17a,

M880130004 1 unit
EUR 650.27

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-10 10-plate
EUR 656.4

Human IL-8 ELISA antibody pair

CT748-20 20-plate
EUR 1118.4

Anti-swine IL-8 PAb

GWB-OC22N2 1 kit Ask for price

Anti-bovine IL-8 PAb

GWB-03EYX4 100 ug Ask for price

Anti-rabbit IL-8 PAb

GWB-VPE0Z2 1 kit Ask for price

Anti-feline IL-8 PAb

GWB-FEZA83 1 kit Ask for price

Anti-dolphin IL-8 PAb

GWB-KI0031 1 kit Ask for price

Anti-Human IL-8 (I8-S2) Antibody

Y052802 100 µg
EUR 490

Anti-Human IL-17 (CTLA-8) Antibody

101-M783 100 µg
EUR 399
Description: The IL-17 family is comprised of at least six proinflammatory cytokines that share a conserved cysteine-knot structure but diverge at the N-terminus. IL-17 family members are glycoproteins secreted as dimers that induce local cytokine production and recruit granulocytes to sites of inflammation. IL-17 is induced by IL-15 and IL-23, mainly in activated CD4+ T cells distinct from Th1 or Th2 cells. IL-17F is the most homologous to IL-17, but is induced only by IL-23 in activated monocytes. IL-17B binds the IL-17B receptor, but not the IL-17 receptor; it is most homologous with IL-17D, which is expressed by resting CD4+ T cells and CD19+ B cells. IL-17E is mainly produced by Th2 cells and recruits eosinophils to lung tissue. IL-17C has a very restricted expression pattern but has been detected in adult prostate and fetal kidney libraries.

Mouse Monoclonal anti-Human IL-8 Antibody

xAP-0435 100ug
EUR 280

Mouse Monoclonal anti-Human IL-8 Antibody

xAP-0436 100ug
EUR 280

Mouse Monoclonal anti-Human IL-8 Antibody

xAP-0437 100ug
EUR 280

Anti-Human IL-8 Rabbit Polyclonal Antibody

TA328221 100 µg Ask for price

Human Interleukin 8 (IL-8) CLIA Kit

abx195916-96tests 96 tests
EUR 990

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-24Tests 24 Tests
EUR 180
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-48Tests 48 Tests
EUR 546
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests 96 Tests
EUR 682
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6820
Description: Sandwich

Human IL-8 -Interleukin 8- CLIA Kit

E-CL-H0048-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3410
Description: Sandwich

mouse anti-human IL-8 mAb(Q10)

E4A09D07-Q10 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

mouse anti-human IL-8 mAb(Q36)

E4A09D07-Q36 50ug
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Rabbit anti-Human IL-8 mAb (CAP)

RM17646 100μg Ask for price

Rabbit anti-Human IL-8 mAb (DET)

RM17647 100μg Ask for price

Rabbit anti-Human IL-8 mAb (CAP)

RM17648 100μg Ask for price

Rabbit anti-Human IL-8 mAb (DET)

RM17649 100μg Ask for price

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

201-12-0090 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Interleukin 8(IL-8) Elisa Kit

EK610269 96 Wells
EUR 0.1

Human Interleukin 8(IL-8) Elisa Kit

EK710269 96 Wells
EUR 0.77

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

EK10257 96Т
EUR 799

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EH0205 96T
EUR 571.5
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-48T 48T
EUR 396.9

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

EKF57074-96T 96T
EUR 567

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-48T 48T
EUR 328.86

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-5x96T 5x96T
EUR 2231.55

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EKC40086-96T 96T
EUR 469.8

Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit

EKE60046-5x96T 5x96T
EUR 2667.6

Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit

EKE60046-96T 96T
EUR 561.6

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

GA-E0129HM-96T 96T
EUR 559.2

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

E39EH0205 96T
EUR 595

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

EK0240 96 tests
EUR 659

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

CSB-E04641h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid (CSF), tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Interleukin 8, IL-8 ELISA KIT

1-CSB-E04641h
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Interleukin 8, IL-8 in samples from serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinalfluid(CSF), tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

AE38177HU-48Tests 48 Tests
EUR 200
Description: Human (Homo sapiens)

Human Interleukin 8 (IL-8) ELISA Kit

AE38177HU-96Tests 96 Tests
EUR 360
Description: Human (Homo sapiens)

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

RE2733H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit

RE2733H-96wells 96 wells
EUR 179.55

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

QY-E04259 96T
EUR 433.2

Human Interleukin 8(IL-8)ELISA Kit

NSL1931Hu 96 wells
EUR 468

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit

SL1004Hu 96 Tests
EUR 468

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-48T 48T Ask for price

Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT

YLA1210HU-96T 96T Ask for price

Interleukin-8 (IL-8) (77a.a)/CXCL8 Human

GWB-2B4200 0.025 mg Ask for price

Human Interleukin-8 (IL-8) ELISA Kit

LF-EK60006 1×96T
EUR 948

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-OSEL-H0014-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-OSEL-H0014-48Tests 48 Tests
EUR 416
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-OSEL-H0014-96Tests 96 Tests
EUR 520
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-OSEL-H0014-96Tests10 96 Tests *10
EUR 5200
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-OSEL-H0014-96Tests5 96 Tests *5
EUR 2600
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-EL-H6008-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-EL-H6008-48Tests 48 Tests
EUR 396
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-EL-H6008-96Tests 96 Tests
EUR 495
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-EL-H6008-96Tests10 96 Tests *10
EUR 4950
Description: Sandwich

Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-EL-H6008-96Tests5 96 Tests *5
EUR 2475
Description: Sandwich

Mouse Monoclonal anti-human CXCL8 (IL-8)

hAP-0219 100ug
EUR 250

Sheep Polyclonal anti-human CXCL8 (IL-8)

hAP-5118 50ug
EUR 400

IL-8 (72 a.a.), Human

E34M010H 5 μg
EUR 155
Description: Recombinant Human Cytotoxic T-lymphocyte Protein 4 is produced by our Mammalian expression system and the target gene encoding Lys36-Asp161 is expressed with a Flag tag at the C-terminus.

Human IL-8 (1-77)

GWB-22B061 0.025 mg Ask for price

Human IL-8 (1-72)

GWB-C88EEB 0.025 mg Ask for price

human IL-8 His tag

E410A07-100 100μg
EUR 700
Description: Inflammation Storm Cytokine

Human IL-8 ELISA kit

CT212A 5-plate
EUR 554.4

Human IL-8 ELISA Kit

E16HE0011 96T
EUR 733.33

Human IL-8 ELISA KIT

E16HE0011-048 48 wells
EUR 295

Human IL-8 ELISA KIT

E16HE0011-096 96 wells
EUR 395

Human IL-8 ELISA kit

E22-HC008.48 48T
EUR 295

Human IL-8 ELISA kit

E22-HC008.96 96T
EUR 395

IL-8 (Human) ELISA Kit

EKA51859-5x96T 5x96T Ask for price

IL-8 (Human) ELISA Kit

EKA51859-96T 96T
EUR 446.9

IL-8 ELISA KIT|Human

EF003990 96 Tests
EUR 826.8

Human IL-8 ELISA Kit

E28L0023 96T
EUR 666.67

Human IL-8 ELISA KIT

E42EH-07 96T/48T Ask for price

Human IL-8 ELISA Kit

EHI0063 96Tests
EUR 625.2

Human IL-8 ELISA Kit

CRS-B004 96tests
EUR 2696.4
Description: ClinMaxTM ELISA Kit is convenient ready-to-use immunoassay Kit, specifically designed to quantitate human IL-8 that is present in complex biological samples, such as human serum, plasma, and cell culture supernates. A comprehensive validation of the ELISA method was performed following the ICH M10 on bioanalytical method validation and the FDA’s bioanalytical method validation guidance for industry. This validation included assessments of linearity, accuracy, precision, dilution linearity, recovery, and the hook effect. For details information, please refer to the DS. ClinMax™ ELISA Kits are manufactured in a GMP-certified facility and comply to the ISO 13485 standard, ensuring a high level of quality and reliability.

Human IL-8 ELISA kit

LF-EK50165 1×96T
EUR 777.6

IL-8 (Human) ELISA Kit

K4169-100 each
EUR 874.8

Human IL-8 ELISA Kit

GWB-SKR043 96 Tests Ask for price

Human IL-8 ELISA Kit

GWB-ZZD013 1x96 well plate Ask for price

IL-8/CXCL8, 72a.a., Human

HY-P7380 50ug
EUR 596.4

ELISA Pro: Human IL-8

3560-1HP-1 1 plate
EUR 477.75

ELISA Pro: Human IL-8

3560-1HP-10 10 plates
EUR 2714.25

ELISA Pro: Human IL-8

3560-1HP-2 2 plates
EUR 687.75

Anti‐Human IL‐17A

E2790213 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0005 5.0µg
EUR 194.4
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

rec Monocyte IL-8 (human)

H-9625.0025 25.0µg
EUR 457.2
Description: Sum Formula: C372H600N106O106S4; CAS# [142298-00-8]

ELISA PathRF: Human IL-8

3560-1HP-DP-1 1 plate
EUR 577.5

GENLISA Human IL-8 ELISA

KB1070 1 x 96 wells
EUR 220

Recombinant Human IL-8 (72a.a.)

HEILP-0801 5ug Ask for price

Recombinant Human IL-8 (77a.a.)

HEILP-0802 5ug Ask for price

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0010 10.0µg
EUR 340.8
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

rec Endothelial IL-8 (human)

H-3742.0050 50.0µg
EUR 1167.6
Description: Sum Formula: C397H644N114O111S4; CAS# [142298-01-9]

Recombinant Human IL-8 Protein

E40KMP1071 20ug
EUR 495

Human IL-8 Recombinant Protein

R00423-8 5ug/vial
EUR 310.8
Description: Interleukin-8 (IL-8), also known as CXCL8, is an ELR-positive CXC family member chemokine produced by macrophages and other cell types such as epithelial cells. ELR-positive CXC chemokines such as IL-8 specifically induce the migration of neutrophils, and interact with chemokine receptors CXCR1 and CXCR2. Human IL-8 Recombinant Protein is purified interleukin-8 produced in yeast.

Human IL-8/CXCL8 Antibody Pair Set

ABPR-ZB076 5 plates, 15 plates Ask for price
Description: Quantitative determination of Human IL-8/CXCL8

Anti-IL-31 Antibody [8-C3]

EM1701-79 100ul
EUR 210
Description: IL-31 is a T cell cytokine that is preferentially produced by T helper type 2 cells. IL-31 signals through a heterodimeric receptor composed of the IL-31 receptor (IL-31R) and the oncostatin M receptor (OSM). This receptor complex recruits JAK1, JAK2, Stat1, Stat3 and Stat5 signaling pathways, as well as the PI3 kinase/AKT cascade. SHP-2 and Shc adapter molecules are also recruited and contribute to an increased activation of the MAP kinase pathway in response to IL-31. Overexpression of IL-31 in mice results in pruritus and skin dermatitis resembling human atopic dermatitis (AD). Comparisons between skin from patients with AD and healthy skin showed IL-31R expression at higher levels on epidermal keratinocytes in AD samples. Infiltrating cells, more numerous in skin from patients with AD compared with that of healthy individuals, expressed IL-31 mRNA. IL-31 may participate in the cause of itch sensation and promote scratching behavior in NC/Nga mice with atopic dermatitis, and may represent a novel target for antipruritic drug development.

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100008 250 µg
EUR 403.2
Description: These monoclonal antibodies enable sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISpot.

Anti-bovine IL-8 (CXCL8) antibody

STJ15100009 250 µg
EUR 403.2
Description: This monoclonal antibody enables sensitive and specific detection of bovine IL-8 in ELISA.

CLIA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-CL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (72 a.a.), human

RC212-19A 5ug
EUR 125.26

IL-8, CXCL8, Interleukin-8 (77 a.a.), human

RC212-19B 5ug
EUR 125.26

ELISA kit for Human IL-8 (Interleukin 8)

E-EL-H0048 1 plate of 96 wells
EUR 452.4
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human IL-8 (Interleukin 8) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

HS Human IL-8-Interleukin 8- ELISA Kit

E-HSEL-H0004-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *