vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

designblast

designblast

Diversiteit van de microbiota die betrokken zijn bij de productie van wijn en biologische appelcider ondergedompeld azijn, zoals onthuld door DHPLC-analyse en sequencing van de volgende generatie

Ongefilterde azijnmonsters verzameld uit drie oxidatiecycli van de ondergedompelde industriële productie van elk, rode wijn en biologische appelciderazijn, werden bemonsterd in een Sloveens azijnproducerend bedrijf. De monsters werden systematisch verzameld van het start tot het einde van een oxidatiecyclus en gebruikt voor kweekonafhankelijke microbiële analyses die werden uitgevoerd door denaturerende hogedrukvloeistofchromatografie (DHPLC) en Illumina MiSeq-sequencing van 16S rRNA- genvariabele regio’s.

Beide benaderingen vertoonden een zeer homogene bacteriële structuur tijdens de productie van wijnazijn, maar meer heterogeen tijdens de productie van biologische appelciderazijn. In alle wijnazijnmonsters was Komagataeibacter oboediens (voorheen Gluconacetobacter oboediens) een overheersende soort. In appelciderazijn waren de azijnzuur- en melkzuurbacteriën twee belangrijke groepen bacteriën.

Het azijnzuurbacteriële consortium bestond uit Acetobacter en Komagataeibacter, waarbij het geslacht Komagataeibacter de Acetobacter overtrof in alle appelciderazijnmonsters aan het einde van de oxidatiecyclus. Onder het melkzuurbacteriële consortium werden twee dominante geslachten geïdentificeerd, Lactobacillus en Oenococcus, waarbij Oenococcus de overhand had met toenemende concentratie azijnzuur in azijn.

Onverwacht was Gluconobacter een minder belangrijk geslacht van het azijnzuurbacteriële consortium in biologische appelciderazijn , wat wijst op een mogelijke ontwikkeling van de Gluconobacter- populatie met een tolerantie tegen ethanol en azijnzuur. Onder de begeleidende bacteriën van de wijnazijn werd het geslacht Rhodococcus gedetecteerd , maar dit nam aanzienlijk af tegen het einde van de oxidatiecycli

Ontwikkeling van op tomaten-struikachtige stuntvirus   gebaseerde  vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

Op plantenvirus gebaseerde expressiesystemen zijn een alternatief expressieplatform voor de productie van klinisch en industrieel bruikbare recombinante eiwitten . Niettemin, vanwege een gebrek aan virale vectoren met de commerciële mogelijkheden, is het dringend nodig om nieuwe, veelzijdige en efficiënte plantenvirusvectoren te ontwerpen en te ontwikkelen.

Het genoom van Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) biedt een aantrekkelijk alternatief voor modificatie als vector voor het produceren van heterologe eiwitten in planten. Hier hebben we een reeks nieuwe fusie- en niet-fusie- TBSV-CP-vervangingsvectoren ontwikkeld , die flexibelere en efficiëntere hulpmiddelen bieden voor het tot expressie brengen van eiwitten van belang in planten. Een alternatieve tabaksplant, Nicotiana excelsiana, werd in deze studie gebruikt als gastheer voor nieuw geconstrueerde TBSV-vectoren, omdat de ongewenste necrotische effecten werden gerapporteerd op de algemeen gebruikte Nicotiana benthamiana-gastheer geassocieerd met expressie van TBSV-gecodeerd P19-eiwit.

De gegevens toonden aan dat TBSV-vectoren een symptoomloze infectie veroorzaakten en reportergen tot overexpressie brachten in bladeren van N. excelsiana, wat aantoont dat N. excelsiana een ideale waardplant is voor TBSV-gemedieerde heterologe genexpressie. Bovendien toont een TBSV-niet-fusievector, dAUG, het accumulatieniveau van reportereiwitten dat vergelijkbaar is met dat van op TMV en PVX gebaseerde vectoren in zij-aan-zij vergelijking en biedt flexibelere aspecten dan de eerder ontwikkelde TBSV-vectoren. Gezamenlijk voegt ons nieuw ontwikkelde TBSV-expressiesysteem een nieuw lid toe aan de familie van plantaardige virale expressievectoren en biedt het ondertussen een flexibele en zeer effectieve benadering voor het produceren van eiwitten die van belang zijn in planten.

 

BELANGRIJKE PUNTEN:

    • Het op TBSV gebaseerde transiënte expressiesysteem is aanzienlijk verbeterd.

 • De necrotische effecten veroorzaakt door viraal P19-eiwit werden vermeden door het gebruik van N.

excelsiana als waardplant.

 • Het expressieniveau van de niet-fusievector was vergelijkbaar met het meest effectieve virus

tot nu toe gerapporteerde vectoren.

Impact van serotype en Pressure Diversiteit op Dengue  Virus  Replication in Australische Mosquito  vectoren

Dengue-virus (DENV) is de belangrijkste door muggen overgebrachte virale ziekteverwekker van mensen, bestaande uit vier serotypen (DENV-1 tot -4) met een groot aantal genotypen en stammen. De kinetiek van DENV-replicatie in de mug na inname van een bloedmaaltijd beïnvloedt het vermogen van de ziekteverwekker om de speekselklieren te bereiken en daarmee het transmissiepotentieel . De invloed van DENV-serotype en stamdiversiteit op viruskinetiek in de twee belangrijkste vectorsoorten,  Aedes aegypti  en  Ae. albopictus , is slecht gekarakteriseerd. We hebben getest of DENV-replicatiekinetiek systematisch varieert tussen serotypen en stammen, met behulp van Australische stammen van de twee vectoren.

Muggen werden met bloed gevoed met twee stammen per serotype en bemonsterd op 3, 6, 10 en 14 dagen na blootstelling. Virusinfectie in muggenlichamen en verspreiding van virus naar poten en vleugels, werd gedetecteerd met behulp van qRT-PCR. Voor beide vectoren vonden we significante verschillen tussen serotypen in percentages geïnfecteerde muggen, met hogere aantallen voor DENV-1 en -2 versus andere serotypen . In overeenstemming hiermee hebben we waargenomen dat DENV-1 en -2 in het algemeen repliceerden tot hogere RNA-niveaus dan andere serotypen, vooral op eerdere tijdstippen. Er waren geen significante verschillen in infectiesnelheid of verspreiding tussen de muggensoorten. Onze resultaten suggereren dat DENV-diversiteit belangrijke epidemiologische gevolgen kan hebben door de viruskinetiek in mugvectoren te beïnvloeden.

Een Plant  Virus  Zorgt  Viral  Stabiliteit in de hemolymfe van  Vector  insecten door middel onderdrukken profenoloxidase Activation

De meeste plantenvirussen hebben vectorinsecten nodig voor overdracht. Virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten is een voorwaarde voor succesvolle overdracht van persistente plantenvirussen . Of de proteolytische activering van profenoloxidase (PPO) de stabiliteit van persistente plantenvirussen beïnvloedt, blijft echter ongrijpbaar.

Hier hebben we het samenspel tussen rijststreepvirus (RSV) en de PPO-cascade van de vector kleine bruine planthopper onderzocht. De activiteit van fenoloxidase (PO) werd door RSV met ongeveer 60% onderdrukt. Toen de PPO-cascade werd geactiveerd, vonden we duidelijke melanisatie rond RSV-deeltjes en ernstige schade aan de virale stabiliteit in de hemolymfe. Virale onderdrukking van PO-activiteit was afgeleid van obstructie van proteolytische splitsing van PPO’s door binding van het virale niet-structurele eiwit NS3. Deze resultaten geven aan dat RSV de PPO-respons verzwakt om de virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten te verzekeren. Ons onderzoek biedt verhelderende aanwijzingen voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen virussen.

designblast
designblast

BELANG  Grote hoeveelheden door vectoren overgedragen plantenvirussen circuleren in de hemolymfe van hun vectorinsecten voordat ze de speekselklieren binnendringen om op planten te worden overgedragen.

De stabiliteit van virionen in de hemolymfe is daarbij essentieel. Activering van het proteolytische profenoloxidase (PPO) om actief fenoloxidase (PO) te produceren, is een van de belangrijkste aangeboren immuunroutes in hemolymfe van insecten. Hoe een plantenvirus omgaat met de PPO-immuunreactie in zijn vectorinsect blijft onduidelijk.

Hier melden we dat de PPO de stabiliteit van het rijststreepvirus (RSV), een berucht rijstvirus, in de hemolymfe van een vectorinsect, de kleine bruine planthopper, beïnvloedt. RSV onderdrukt PPO-activering met behulp van viraal niet-structureel eiwit. Zodra het niveau van PO-activiteit is verhoogd, wordt RSV gemelaniseerd en geëlimineerd uit de hemolymfe. Ons werk geeft waardevolle aanwijzingen voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen plantenvirussen.

Anti-CD163

DB-045-RTU-15 15 ml
EUR 424.8
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB-045-RTU-7 7 ml
EUR 277.2
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB045RTU-15 15 ml
EUR 424.8
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB045RTU-7 7 ml
EUR 277.2
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Mu-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Mu-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Ra-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Ra-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 418.8

Anti-CD163 Antibody

A00812-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-CD163 Antibody

PA1874 100ug/vial
EUR 352.8

Anti-CD163 Antibody

PA1874-1 100ug/vial
EUR 400.8

Anti-CD163 antibody

STJ110681 100 µl
EUR 332.4
Description: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Anti-CD163 Antibody

STJ500423 100 µg
EUR 571.2

Anti-CD163 Antibody

STJ500424 100 µg
EUR 571.2

Anti-CD163 antibody

STJ160082 1 mL C
EUR 1129.2

Anti-CD163 antibody

STJ16100302 100 µg
EUR 864

Anti-CD163 antibody

STJ16100324 1 mL
EUR 1174.8

Anti-CD163 antibody

STJ180301 0.1 ml
EUR 258

Anti-CD163 antibody

STJ190009 200 µl
EUR 236.4
Description: Unconjugated Mouse monoclonal to CD163 (AS1A1)

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-48T 48T
EUR 346.8

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-96T 96T
EUR 559.2

human CD163 antigen,CD163 LISA kit

201-12-0247 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

QY-E05066 96T
EUR 433.2

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T025 25 tests
EUR 168

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T100 100 tests
EUR 288

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C025 0.025 mg
EUR 118.8

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C100 0.1 mg
EUR 189.6

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T025 25 tests
EUR 168

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T100 100 tests
EUR 288

Anti-CD163/M130 Antibody

A00812 100ul
EUR 476.4
Description: Rabbit IgG polyclonal antibody for Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130 (CD163) detection.tested for IF, IHC, WB in Human, Mouse, Rat. Various direct flourescent conjugates are available for FCM upon request. Please contact us for details.

anti- CD163/M130 Antibody

FNab09771 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CD163/M130 

Anti-CD163/M130 antibody

PAab09771 100 ug
EUR 426

Anti-CD163 Antibody BIOTIN

STJ500425 100 µg
EUR 703.2

Anti-CD163 Antibody FITC

STJ500426 100 µg
EUR 703.2

Anti-CD163 Antibody BIOTIN

STJ500427 100 µg
EUR 703.2

Anti-CD163 Antibody FITC

STJ500428 100 µg
EUR 703.2

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47162MH 25 µg
EUR 446.4

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47163MH 0.2 mg
EUR 1057.2

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 336

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 336

Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody

M00812 100ug/vial
EUR 476.4
Description: Rabbit Monoclonal CD163 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-Hu CD163 PE-Cy7

T7-645-T025 25 tests
EUR 184.8

Anti-Hu CD163 PE-Cy7

T7-645-T100 100 tests
EUR 321.6

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy5.5

T9-645-T025 25 tests
EUR 235.2

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy5.5

T9-645-T100 100 tests
EUR 422.4

Purified Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630000 100 ug
EUR 365

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B0 25 tests
EUR 383

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B1 100 tests
EUR 995

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B2 500 tests
EUR 2984

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G0 100 tests
EUR 547

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G1 500 tests
EUR 2051

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H0 100 tests
EUR 547

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H1 500 tests
EUR 2051

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I0 100 tests
EUR 547

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I1 500 tests
EUR 2051

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J0 100 tests
EUR 547

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J1 500 tests
EUR 2051

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K0 25 tests
EUR 383

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K1 100 tests
EUR 995

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K2 500 tests
EUR 2984

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S0 25 tests
EUR 383

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S1 100 tests
EUR 995

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S2 500 tests
EUR 2984

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-48T 48T
EUR 482.4

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-96T 96T
EUR 820.8

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-48T 48T
EUR 436.8

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-96T 96T
EUR 708

CD163 Antibody

1-CSB-PA969205
 • EUR 380.40
 • EUR 292.80
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:1000-1:2000, IHC:1:25-1:100

CD163 Antibody

DF8235 200ul
EUR 420

CD163 siRNA

20-abx910930
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

CD163 siRNA

20-abx910931
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Cd163 Antibody

1-CSB-PA650452LA01MO
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000

CD163 Antibody

1-CSB-PA801238LA01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200

CD163 Antibody

49553-100ul 100ul
EUR 399.6

CD163 Antibody

49553-50ul 50ul
EUR 286.8

CD163 Antibody

37157-100ul 100ul
EUR 302.4

CD163 antibody

10R-6496 100 ug
EUR 243.6
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

CD163 antibody

10R-CD163aRT 250 ug
EUR 859.2
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

CD163 Antibody

ABD8235 100 ug
EUR 525.6

CD163 Antibody

20-abx242956
 • EUR 560.40
 • EUR 393.60
 • 100 ul
 • 50 ul

CD163 Antibody

F50316-0.08ML 0.08 ml
EUR 165

CD163 Antibody

F50316-0.4ML 0.4 ml
EUR 379

CD163 Antibody

R30973 100 ug
EUR 419

CD163 Antibody

R30974 100 ug
EUR 419

CD163 Antibody

RQ4259 100 ug
EUR 419

CD163 Antibody

V3937-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V3937-20UG 20 ug
EUR 219
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V3937SAF-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470-20UG 20 ug
EUR 219
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470IHC-7ML 7 ml
EUR 499
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470SAF-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8227-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8227-20UG 20 ug
EUR 219
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8227SAF-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8415-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8415-20UG 20 ug
EUR 219
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8415SAF-100UG 100 ug
EUR 499
Description: This MAb recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V8757-100UG 100 ug
EUR 499
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

CD163 Antibody

V8757-20UG 20 ug
EUR 219
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

CD163 Antibody

V8757SAF-100UG 100 ug
EUR 499
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

Human CD163 shRNA Plasmid

20-abx956176
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CD163 ELISA Kit

LF-EK50890 1×96T
EUR 777.6

Human CD163 ELISA Kit

ELA-E1726h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody

DMABT-47170MR 0.25 mg
EUR 889.2

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody

DMABT-47171MR 0.1 mg
EUR 670.8

Mouse Anti-Human CD163 monoclonal antibody, clone JID274

CABT-L2938-100uL500uL 100 uL, 500 uL
EUR 602.4

Anti-Human CD163 DyLight® 488 conjugated Antibody

A00812-Dyl488 100ug/vial
EUR 412.8

Anti-Human CD163 DyLight® 550 conjugated Antibody

A00812-Dyl550 100ug/vial
EUR 412.8

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C0 25 tests
EUR 429

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C1 100 tests
EUR 1117

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C2 500 tests
EUR 3351

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L0 25 tests
EUR 429

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L1 100 tests
EUR 1117

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L2 500 tests
EUR 3351

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M0 25 tests
EUR 429

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M1 100 tests
EUR 1117

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M2 500 tests
EUR 3351

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T0 25 tests
EUR 429

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T1 100 tests
EUR 1117

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T2 500 tests
EUR 3351

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-10
EUR 366

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-50
EUR 927.6

iFluor® 350 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630010 100 tests
EUR 547

iFluor® 350 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630011 500 tests
EUR 2051

iFluor® 405 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630020 100 tests
EUR 547

iFluor® 405 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630021 500 tests
EUR 2051

iFluor® 430 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630030 100 tests
EUR 547

iFluor® 430 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630031 500 tests
EUR 2051

iFluor® 450 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630040 100 tests
EUR 547

iFluor® 450 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630041 500 tests
EUR 2051

iFluor® 488 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630050 100 tests
EUR 547

iFluor® 488 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630051 500 tests
EUR 2051

iFluor® 514 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630060 100 tests
EUR 547

iFluor® 514 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630061 500 tests
EUR 2051

iFluor® 532 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630070 100 tests
EUR 547

iFluor® 532 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630071 500 tests
EUR 2051

iFluor® 546 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630080 100 tests
EUR 547

iFluor® 546 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630081 500 tests
EUR 2051

iFluor® 555 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630090 100 tests
EUR 547

iFluor® 555 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630091 500 tests
EUR 2051

iFluor® 560 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300A0 100 tests
EUR 547

iFluor® 560 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300A1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 568 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300B0 100 tests
EUR 547

iFluor® 568 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300B1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 594 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300C0 100 tests
EUR 547

iFluor® 594 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300C1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 610 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300D0 100 tests
EUR 547

iFluor® 610 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300D1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 633 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300E0 100 tests
EUR 547

iFluor® 633 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300E1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 647 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300F0 100 tests
EUR 547

iFluor® 647 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300F1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 660 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300G0 100 tests
EUR 547

iFluor® 660 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300G1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 670 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300H0 100 tests
EUR 547

iFluor® 670 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300H1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 680 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300I0 100 tests
EUR 547

iFluor® 680 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300I1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 700 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300J0 100 tests
EUR 547

iFluor® 700 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300J1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 710 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300K0 100 tests
EUR 547

iFluor® 710 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300K1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 750 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300L0 100 tests
EUR 547

iFluor® 750 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300L1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 790 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300M0 100 tests
EUR 547

iFluor® 790 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300M1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 800 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300N0 100 tests
EUR 547

iFluor® 800 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300N1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 810 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300O0 100 tests
EUR 547

iFluor® 810 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300O1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 820 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300P0 100 tests
EUR 547

iFluor® 820 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300P1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 840 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300Q0 100 tests
EUR 547

iFluor® 840 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300Q1 500 tests
EUR 2051

iFluor® 860 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300R0 100 tests
EUR 547

iFluor® 860 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300R1 500 tests
EUR 2051

iFluor® A7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300S0 100 tests
EUR 547

iFluor® A7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300S1 500 tests
EUR 2051

mFluor™ UV375 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300X0 100 tests
EUR 547

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *