vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

designblast

designblast

Diversiteit van de microbiota die betrokken zijn bij de productie van wijn en biologische appelcider ondergedompeld azijn, zoals onthuld door DHPLC-analyse en sequencing van de volgende generatie

Ongefilterde azijnmonsters verzameld uit drie oxidatiecycli van de ondergedompelde industriële productie van elk, rode wijn en biologische appelciderazijn, werden bemonsterd in een Sloveens azijnproducerend bedrijf. De monsters werden systematisch verzameld van het start tot het einde van een oxidatiecyclus en gebruikt voor kweekonafhankelijke microbiële analyses die werden uitgevoerd door denaturerende hogedrukvloeistofchromatografie (DHPLC) en Illumina MiSeq-sequencing van 16S rRNA- genvariabele regio’s.

Beide benaderingen vertoonden een zeer homogene bacteriële structuur tijdens de productie van wijnazijn, maar meer heterogeen tijdens de productie van biologische appelciderazijn. In alle wijnazijnmonsters was Komagataeibacter oboediens (voorheen Gluconacetobacter oboediens) een overheersende soort. In appelciderazijn waren de azijnzuur- en melkzuurbacteriën twee belangrijke groepen bacteriën.

Het azijnzuurbacteriële consortium bestond uit Acetobacter en Komagataeibacter, waarbij het geslacht Komagataeibacter de Acetobacter overtrof in alle appelciderazijnmonsters aan het einde van de oxidatiecyclus. Onder het melkzuurbacteriële consortium werden twee dominante geslachten geïdentificeerd, Lactobacillus en Oenococcus, waarbij Oenococcus de overhand had met toenemende concentratie azijnzuur in azijn.

Onverwacht was Gluconobacter een minder belangrijk geslacht van het azijnzuurbacteriële consortium in biologische appelciderazijn , wat wijst op een mogelijke ontwikkeling van de Gluconobacter- populatie met een tolerantie tegen ethanol en azijnzuur. Onder de begeleidende bacteriën van de wijnazijn werd het geslacht Rhodococcus gedetecteerd , maar dit nam aanzienlijk af tegen het einde van de oxidatiecycli

Ontwikkeling van op tomaten-struikachtige stuntvirus   gebaseerde  vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

Op plantenvirus gebaseerde expressiesystemen zijn een alternatief expressieplatform voor de productie van klinisch en industrieel bruikbare recombinante eiwitten . Niettemin, vanwege een gebrek aan virale vectoren met de commerciële mogelijkheden, is het dringend nodig om nieuwe, veelzijdige en efficiënte plantenvirusvectoren te ontwerpen en te ontwikkelen.

Het genoom van Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) biedt een aantrekkelijk alternatief voor modificatie als vector voor het produceren van heterologe eiwitten in planten. Hier hebben we een reeks nieuwe fusie- en niet-fusie- TBSV-CP-vervangingsvectoren ontwikkeld , die flexibelere en efficiëntere hulpmiddelen bieden voor het tot expressie brengen van eiwitten van belang in planten. Een alternatieve tabaksplant, Nicotiana excelsiana, werd in deze studie gebruikt als gastheer voor nieuw geconstrueerde TBSV-vectoren, omdat de ongewenste necrotische effecten werden gerapporteerd op de algemeen gebruikte Nicotiana benthamiana-gastheer geassocieerd met expressie van TBSV-gecodeerd P19-eiwit.

De gegevens toonden aan dat TBSV-vectoren een symptoomloze infectie veroorzaakten en reportergen tot overexpressie brachten in bladeren van N. excelsiana, wat aantoont dat N. excelsiana een ideale waardplant is voor TBSV-gemedieerde heterologe genexpressie. Bovendien toont een TBSV-niet-fusievector, dAUG, het accumulatieniveau van reportereiwitten dat vergelijkbaar is met dat van op TMV en PVX gebaseerde vectoren in zij-aan-zij vergelijking en biedt flexibelere aspecten dan de eerder ontwikkelde TBSV-vectoren. Gezamenlijk voegt ons nieuw ontwikkelde TBSV-expressiesysteem een nieuw lid toe aan de familie van plantaardige virale expressievectoren en biedt het ondertussen een flexibele en zeer effectieve benadering voor het produceren van eiwitten die van belang zijn in planten.

 

BELANGRIJKE PUNTEN:

    • Het op TBSV gebaseerde transiënte expressiesysteem is aanzienlijk verbeterd.

 • De necrotische effecten veroorzaakt door viraal P19-eiwit werden vermeden door het gebruik van N.

excelsiana als waardplant.

 • Het expressieniveau van de niet-fusievector was vergelijkbaar met het meest effectieve virus

tot nu toe gerapporteerde vectoren.

Impact van serotype en Pressure Diversiteit op Dengue  Virus  Replication in Australische Mosquito  vectoren

Dengue-virus (DENV) is de belangrijkste door muggen overgebrachte virale ziekteverwekker van mensen, bestaande uit vier serotypen (DENV-1 tot -4) met een groot aantal genotypen en stammen. De kinetiek van DENV-replicatie in de mug na inname van een bloedmaaltijd beïnvloedt het vermogen van de ziekteverwekker om de speekselklieren te bereiken en daarmee het transmissiepotentieel . De invloed van DENV-serotype en stamdiversiteit op viruskinetiek in de twee belangrijkste vectorsoorten,  Aedes aegypti  en  Ae. albopictus , is slecht gekarakteriseerd. We hebben getest of DENV-replicatiekinetiek systematisch varieert tussen serotypen en stammen, met behulp van Australische stammen van de twee vectoren.

Muggen werden met bloed gevoed met twee stammen per serotype en bemonsterd op 3, 6, 10 en 14 dagen na blootstelling. Virusinfectie in muggenlichamen en verspreiding van virus naar poten en vleugels, werd gedetecteerd met behulp van qRT-PCR. Voor beide vectoren vonden we significante verschillen tussen serotypen in percentages geïnfecteerde muggen, met hogere aantallen voor DENV-1 en -2 versus andere serotypen . In overeenstemming hiermee hebben we waargenomen dat DENV-1 en -2 in het algemeen repliceerden tot hogere RNA-niveaus dan andere serotypen, vooral op eerdere tijdstippen. Er waren geen significante verschillen in infectiesnelheid of verspreiding tussen de muggensoorten. Onze resultaten suggereren dat DENV-diversiteit belangrijke epidemiologische gevolgen kan hebben door de viruskinetiek in mugvectoren te beïnvloeden.

Een Plant  Virus  Zorgt  Viral  Stabiliteit in de hemolymfe van  Vector  insecten door middel onderdrukken profenoloxidase Activation

De meeste plantenvirussen hebben vectorinsecten nodig voor overdracht. Virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten is een voorwaarde voor succesvolle overdracht van persistente plantenvirussen . Of de proteolytische activering van profenoloxidase (PPO) de stabiliteit van persistente plantenvirussen beïnvloedt, blijft echter ongrijpbaar.

Hier hebben we het samenspel tussen rijststreepvirus (RSV) en de PPO-cascade van de vector kleine bruine planthopper onderzocht. De activiteit van fenoloxidase (PO) werd door RSV met ongeveer 60% onderdrukt. Toen de PPO-cascade werd geactiveerd, vonden we duidelijke melanisatie rond RSV-deeltjes en ernstige schade aan de virale stabiliteit in de hemolymfe. Virale onderdrukking van PO-activiteit was afgeleid van obstructie van proteolytische splitsing van PPO’s door binding van het virale niet-structurele eiwit NS3. Deze resultaten geven aan dat RSV de PPO-respons verzwakt om de virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten te verzekeren. Ons onderzoek biedt verhelderende aanwijzingen voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen virussen.

designblast
designblast

BELANG  Grote hoeveelheden door vectoren overgedragen plantenvirussen circuleren in de hemolymfe van hun vectorinsecten voordat ze de speekselklieren binnendringen om op planten te worden overgedragen.

De stabiliteit van virionen in de hemolymfe is daarbij essentieel. Activering van het proteolytische profenoloxidase (PPO) om actief fenoloxidase (PO) te produceren, is een van de belangrijkste aangeboren immuunroutes in hemolymfe van insecten. Hoe een plantenvirus omgaat met de PPO-immuunreactie in zijn vectorinsect blijft onduidelijk.

Hier melden we dat de PPO de stabiliteit van het rijststreepvirus (RSV), een berucht rijstvirus, in de hemolymfe van een vectorinsect, de kleine bruine planthopper, beïnvloedt. RSV onderdrukt PPO-activering met behulp van viraal niet-structureel eiwit. Zodra het niveau van PO-activiteit is verhoogd, wordt RSV gemelaniseerd en geëlimineerd uit de hemolymfe. Ons werk geeft waardevolle aanwijzingen voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen plantenvirussen.

PE anti-human CD163

E16FHP163-025 25 tests
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

PE anti-human CD163

E16FHP163-100 100 tests
EUR 953.33
Description: Available in various conjugation types.

Anti-Human CD163 Antibody

101-M291 100 µg
EUR 399
Description: CD163, also known as hemoglobin scavenger receptor, is a type I transmembrane protein expressed exclusively in monocytes and macrophages. It is a scavenger receptor cysteine-rich superfamily (SRCR-SF) protein that contains nine SRCR motifs in its extracellular region. Two alternatively spliced cytoplasmic variants of human CD163 exist. A soluble form of CD163 can also be released by metalloproteinase-mediated shedding of the extracellular domain. CD163 mediates the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes.

APC anti-human CD163

E16FHA163-025 25 tests
EUR 520
Description: Available in various conjugation types.

APC anti-human CD163

E16FHA163-100 100 tests
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

FITC anti-human CD163

E16FHF163-025 25 tests
EUR 520
Description: Available in various conjugation types.

FITC anti-human CD163

E16FHF163-100 100 tests
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

Biotin anti-human CD163

E16FHB163-025U 25 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

Biotin anti-human CD163

E16FHB163-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

Purified anti-human CD163

E16FHU163-100U 100 μg
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

CD163 (untagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

SC117495 10 µg Ask for price

CD163 (untagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

SC308167 10 µg Ask for price

CD163 (GFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

RG212754 10 µg Ask for price

CD163 (GFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

RG208557 10 µg Ask for price

Rabbit Anti Human CD163 Monoclonal Clone ABCC-3

IRBAHUCD163ABCC3C100UL each
EUR 496
Description: Rabbit Anti Human CD163 Monoclonal Clone ABCC-3

Recombinant Human CD163/CD163 Protein, His Tag

E40KMH346 20ug
EUR 495

PE-Cy7 anti-human CD163

E16FHN163-025 25 tests
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

PE-Cy7 anti-human CD163

E16FHN163-100 100 tests
EUR 1408.33
Description: Available in various conjugation types.

APC-Cy7 anti-human CD163

E16FHO163-025 25 tests
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

APC-Cy7 anti-human CD163

E16FHO163-100 100 tests
EUR 1408.33
Description: Available in various conjugation types.

CD163 (Myc-DDK-tagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

RC208557 10 µg Ask for price

CD163 (Myc-DDK-tagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

RC212754 10 µg Ask for price

PerCP-Cy5.5 anti-human CD163

E16FHS163-025 25 tests
EUR 541.67
Description: Available in various conjugation types.

PerCP-Cy5.5 anti-human CD163

E16FHS163-100 100 tests
EUR 1278.33
Description: Available in various conjugation types.

Mouse Monoclonal anti-human CD163

hAP-0161 100ug
EUR 250

Mouse Monoclonal anti-human CD163

hAP-0161A 50ug
EUR 400

Human CD163 Protein

E40KMPH6242 20ug
EUR 495

anti- CD163/M130 Antibody

FNab09771 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CD163/M130 

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T025 25 tests
EUR 121

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T100 100 tests
EUR 242

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T025 25 tests
EUR 121

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T100 100 tests
EUR 242

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C025 0.025 mg
EUR 71.5

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C100 0.1 mg
EUR 143

Human CD163, Fc Tag

E24PHA282 50 μg
EUR 250

Human CD163, His Tag

E24PHA281 50 μg
EUR 250

Mouse Monoclonal anti-Human CD163 Antibody

xAP-0134 100ug
EUR 280

Mouse Monoclonal anti-Human CD163 Antibody

xAP-0135 100ug
EUR 280

Human CD163 ELISA Kit

EK5296 96 tests
EUR 599

Human CD163 ELISA Kit

ELA-E1726h 96 Tests
EUR 988.8

Human CD163 ELISA Kit

LF-EK50890 1×96T
EUR 777.6

Human CD163 ELISA Kit

GWB-SKR207 96 Tests Ask for price

Human CD163 shRNA Plasmid

20-abx956176
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

CD163 Antigen (CD163) Rabbit anti-Human Polyclonal (N-Terminus) (K20-T) Antibody

GWB-B1E200 0.05 ml Ask for price

CD163 (Human) ELISA Kit

EKA52023-5x96T 5x96T Ask for price

CD163 (Human) ELISA Kit

EKA52023-96T 96T
EUR 446.9

Recombinant Human CD163 Protein

RP02295 500μg
EUR 1625

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-10 each
EUR 366

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-50 each
EUR 927.6

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Alexa Fluor® 647 anti-human CD163

E16FHK163-025 25 tests
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 647 anti-human CD163

E16FHK163-100 100 tests
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Purified Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630000 100 ug
EUR 373
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Purified Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630000-100ug 100 ug
EUR 365
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Mouse Anti-Human CD163 Purified (100 ug)

TA320238 100 µg Ask for price

Human CD163 Protein, His Tag

CD3-H52E8 1mg
EUR 374.5
Description: Human CD163, His Tag (CD3-H52E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 42 - Ser 1045 (Accession # Q86VB7).

Human CD163 PicoKine ELISA Kit

EK0715 96 wells
EUR 510
Description: For quantitative detection of human CD163 in cell culture supernates, serum and plasma(heparin).

Human CD163 knockout cell line

ABC-KH2671 1 vial Ask for price
Description: Human CD163 knockout cell line is HEK293/HeLa cell line, edited by CRISPR/Cas9 technology.

Human CD163 knockdown cell line

ABC-KD2671 1 vial Ask for price
Description: Human CD163 knockdown cell line is engineered by our optimized transduction of the specific shRNA with lentivirus. Knockdown levels are determined via qRT-PCR. Gentaur offers generation of stable knockdown (RNAi) cell lines expressing shRNAs targeting genes of your interest.

Human CD163 Protein Lysate 20ug

IHUCD163PLLY20UG each
EUR 213
Description: Human CD163 Protein Lysate 20ug

Mouse Recombinant anti-Human CD163 Recombinant Antibody

xAP-0136 100ug
EUR 280

CD163 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF017045 1.0 ug DNA
EUR 486

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-48T 48T
EUR 482.4

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-96T 96T
EUR 820.8

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-48T 48T
EUR 436.8

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-96T 96T
EUR 708

Porcine CD163 antigen, CD163 LISA kit

KLP0040 1 x 96 wells
EUR 341

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

YLA0139PO-48T 48T Ask for price

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

YLA0139PO-96T 96T Ask for price

Rat CD163 antigen, CD163 GENLISA ELISA

KLR2081 1 x 96 wells
EUR 341

Cd163 (untagged) - Mouse CD163 antigen (Cd163), transcript variant 2, (10ug)

MC223654 10 µg Ask for price

Cd163 (untagged) - Mouse CD163 antigen (Cd163), transcript variant 1, (10ug)

MC223773 10 µg Ask for price

CD163 ELISA Kit (Human) (OKCD07621)

OKCD07621 96 Wells
EUR 1123.2
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 0.273ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKAN04666)

OKAN04666 96 Wells
EUR 950.4
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.273 ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB00786)

OKBB00786 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB01513)

OKBB01513 96 Wells
EUR 684
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L0 25 tests
EUR 438
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L0-25tests 25 tests
EUR 429
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L1 100 tests
EUR 1140
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L1-100tests 100 tests
EUR 1117
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L2 500 tests
EUR 3419
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301L2-500tests 500 tests
EUR 3351
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M0 25 tests
EUR 438
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M0-25tests 25 tests
EUR 429
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M1 100 tests
EUR 1140
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M1-100tests 100 tests
EUR 1117
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M2 500 tests
EUR 3419
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301M2-500tests 500 tests
EUR 3351
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

QuickDetect? CD163 (Human) ELISA Kit

K4422-100 each
EUR 966

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C0 25 tests
EUR 438
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C0-25tests 25 tests
EUR 429
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C1 100 tests
EUR 1140
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C1-100tests 100 tests
EUR 1117
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C2 500 tests
EUR 3419
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC/Cy7 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301C2-500tests 500 tests
EUR 3351
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Lenti ORF particles, CD163 (mGFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC208557L2V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CD163 (mGFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC208557L4V 200 µl Ask for price

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T0 25 tests
EUR 438
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T0-25tests 25 tests
EUR 429
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T1 100 tests
EUR 1140
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T1-100tests 100 tests
EUR 1117
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T2 500 tests
EUR 3419
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP/Cy5.5 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301T2-500tests 500 tests
EUR 3351
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Anti-Hu CD163 PE-Cy™7

T7-645-T025 25 tests
EUR 137.5

Anti-Hu CD163 PE-Cy™7

T7-645-T100 100 tests
EUR 275

mFluorâ„¢ UV375 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300X0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

mFluorâ„¢ UV375 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300X1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

mFluorâ„¢ UV460 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300Y0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

mFluorâ„¢ UV460 Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116300Y1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy™5.5

T9-645-T025 25 tests
EUR 165

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy™5.5

T9-645-T100 100 tests
EUR 330

PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD163 Antibody[GHI/61]

E-AB-F1298J-100Tests 100Tests
EUR 300
Description: FCM

PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD163 Antibody[GHI/61]

E-AB-F1298J-100Tests2 100Tests×2
EUR 450
Description: FCM

PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD163 Antibody[GHI/61]

E-AB-F1298J-20Tests 20Tests
EUR 120
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295E-100Tests 100Tests
EUR 145
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295E-100Tests2 100Tests×2
EUR 220
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295E-50Tests 50Tests
EUR 85
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295UE-100ug 100ug
EUR 360
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295UE-25ug 25ug
EUR 100
Description: FCM

APC Anti-Mouse CD163 Antibody[S15049F]

E-AB-F1295UE-each each Ask for price
Description: FCM

CD163 antibody

10R-6496 100 ug
EUR 156
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

CD163 antibody

10R-CD163aRT 250 ug Ask for price
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

Cd163 Antibody

1-CSB-PA650452LA01MO
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000

CD163 Antibody

1-CSB-PA969205
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:1000-1:2000, IHC:1:25-1:100

CD163 Antibody

E037157 100μg/100μl
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

CD163 Antibody

E19-8235-1 50ug/50ul
EUR 145
Description: Available in various conjugation types.

CD163 Antibody

E19-8235-2 100ug/100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

CD163 Antibody

F50316-0.08ML 0.08 ml
EUR 140.25
Description: CD163 is an acute phase-regulated receptor involved in clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. The protein may play a role in the uptake and recycling of iron, via endocytosis of hemoglobin/haptoglobin and subsequent breakdown of heme. It binds hemoglobin/haptoglobin complexes in a calcium-dependent and pH-dependent manner. And it exhibits a higher affinity for complexes of hemoglobin and multimeric haptoglobin of HP*1F phenotype than for complexes of hemoglobin and dimeric haptoglobin of HP*1S phenotype. It also induces a cascade of intracellular signals that involves tyrosine kinase-dependent calcium mobilization, inositol triphosphate production and secretion of IL6 and CSF1.

CD163 Antibody

F50316-0.4ML 0.4 ml
EUR 322.15
Description: CD163 is an acute phase-regulated receptor involved in clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. The protein may play a role in the uptake and recycling of iron, via endocytosis of hemoglobin/haptoglobin and subsequent breakdown of heme. It binds hemoglobin/haptoglobin complexes in a calcium-dependent and pH-dependent manner. And it exhibits a higher affinity for complexes of hemoglobin and multimeric haptoglobin of HP*1F phenotype than for complexes of hemoglobin and dimeric haptoglobin of HP*1S phenotype. It also induces a cascade of intracellular signals that involves tyrosine kinase-dependent calcium mobilization, inositol triphosphate production and secretion of IL6 and CSF1.

CD163 Antibody

DF8235 200ul
EUR 420

CD163 Antibody

DF8235-100ul 100ul
EUR 280

CD163 Antibody

DF8235-200ul 200ul
EUR 350

CD163 Antibody

E38PA9656 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

CD163 Antibody

E39-10799 100ug/100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

CD163 Antibody

37157 100ul
EUR 319

CD163 Antibody

37157-100ul 100ul
EUR 302.4

CD163 Antibody

49553 100ul
EUR 499

CD163 Antibody

49553-100ul 100ul
EUR 399.6

CD163 Antibody

49553-50ul 50ul
EUR 286.8

CD163 Antibody

ABD8235 100 ug
EUR 525.6

CD163 Antibody

1-CSB-PA801238LA01HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200

CD163 Antibody

20-abx242956
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

CD163 Antibody

RQ4259 100 ug
EUR 356.15
Description: CD163 (Cluster of Differentiation 163) is a protein that in humans is encoded by the CD163 gene. The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

CD163 Antibody

GWB-BFAF4C 0.2 mg Ask for price

CD163 Antibody

GWB-C1B36B 0.025 mg Ask for price

CD163 Antibody

R20390-0.1ML 100ul
EUR 409

CD163 Antibody

R30973 100 ug
EUR 356.15
Description: CD163 (Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. The receptor belongs to the scavenger receptor cysteine rich family type B and consists of an 1048 amino acid residues extracellular domain, a single transmembrane segment and a cytoplasmic tail with several splice variants. CD163 is a scavenger receptor for the hemoglobin-haptoglobincomplex. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, Stover et al.(2000) mapped the CD163 gene to chromosome 12p13.3. Specific CD163-mediated endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes was measurable in cells transfected with CD163 cDNA and in CD163-expressing myelomonocytic lymphoma cells.CD163 expression in monocytes promoted bacteria-induced proinflammatory cytokine production that could be blocked by anti-CD163 antibodies. Cells expressing human CD163 and recombinant protein containing the extracellular domain of CD163 supported adhesion of erythroblastic cells.

CD163 Antibody

R30974 100 ug
EUR 356.15
Description: Cluster of Differentiation 163, also known as Hemoglobin scavenger receptor, is a human protein encoded by the CD163 gene. The receptor belongs to the scavenger receptor cysteine rich family type B and consists of an 1048 amino acid residues extracellular domain, a single transmembrane segment and a cytoplasmic tail with several splice variants. CD163 is a scavenger receptorfor the hemoglobin-haptoglobin complex. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, Stover et al.(2000) mapped the gene to chromosome 12p13.3. CD163 expression in monocytes promoted bacteria-induced proinflammatory cytokine production that could be blocked by CD163 antibody. Cells expressing human CD163 and recombinant protein containing the extracellular domain of CD163 supported adhesion of erythroblastic cells.

CD163 Antibody

V8757-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

CD163 Antibody

V8757-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

CD163 Antibody

V8757SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: CD163 is a type I membrane protein, and is a member of the hemoglobin scavenger receptor cystein-rich superfamily. The protein is involved in the clearance of hemoglobin-haptoglobin complexes and is considered to have anti-inflammatory functions. CD163 expression is restricted to the monocytic/macrophage lineage. It is expressed by all circulating monocytes and by a majority of tissue macrophages, such as splenic dendrocytes, alveolar macrophages and Kupffer cells of the liver. It is not present in macrophages in the mantle zone and some of the germinal center cells in lymph follicles, nor in Langerhans cells and interdigitating reticulum cells. In tumor tissues, CD163 is found in almost all cases of acute myeloid leukemia with monocytoid differentiation and in the majority of cases of histiocytic sarcoma, littoral cell angioma, Rosai-Dorfman disease, Langerhans cell histiocytosis and typical and atypical fibrous histiocytoma. It is also expressed in some cases of dermatofibrosarcoma protuberans. CD163 can be used to detect cells of monocytic and histiocyte lineage in neoplastic and reactive lesions. It has been shown to be more sensitive than CD68 for the detection of macrophages and monocytic cells. It covers a similar, but not identical, spectrum of cells as CD68.

CD163 Antibody

V3937-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V3937-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V3937SAF-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470-100UG 100 ug
EUR 349.3
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470-20UG 20 ug
EUR 153.3
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

CD163 Antibody

V7470IHC-7ML 7 ml
EUR 424.15
Description: This antibody recognizes a protein of 140kDa, identified as CD163. It has been identified as an acute phase-regulated transmembrane protein whose function is to mediate the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes. This receptor is expressed on the surface of monocytes with low expression and on tissue macrophages, histiocytes with high expression. Staining with anti-CD163 has been helpful to distinguish synovial macrophages from synovial intimal fibroblasts in rheumatoid arthritis, where its specificity for macrophages was found to be superior to that of anti-CD68. Increased levels of CD163 were also detected in patients with microbial infections and myelomonocytic leukemias. Anti-CD163 is of considerable value for selective identification of monocytes and macrophages at a certain stage of differentiation and is suitable for diagnosing myelomonocytic or monocytic leukaemia and neoplasms of true histiocytic origin. CD163 is positive in skin (histiocytes), gut, Kupffer cells, a few alveolar macrophages, macrophages in the placenta, and in macrophages in inflamed tissues including tumor tissue.

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *