vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

designblast

designblast

Diversiteit van de microbiota die betrokken zijn bij de productie van wijn en biologische appelcider ondergedompeld azijn, zoals onthuld door DHPLC-analyse en sequencing van de volgende generatie

Ongefilterde azijnmonsters verzameld uit drie oxidatiecycli van de ondergedompelde industriële productie van elk, rode wijn en biologische appelciderazijn, werden bemonsterd in een Sloveens azijnproducerend bedrijf. De monsters werden systematisch verzameld van het start tot het einde van een oxidatiecyclus en gebruikt voor kweekonafhankelijke microbiële analyses die werden uitgevoerd door denaturerende hogedrukvloeistofchromatografie (DHPLC) en Illumina MiSeq-sequencing van 16S rRNA- genvariabele regio’s.

Beide benaderingen vertoonden een zeer homogene bacteriële structuur tijdens de productie van wijnazijn, maar meer heterogeen tijdens de productie van biologische appelciderazijn. In alle wijnazijnmonsters was Komagataeibacter oboediens (voorheen Gluconacetobacter oboediens) een overheersende soort. In appelciderazijn waren de azijnzuur- en melkzuurbacteriën twee belangrijke groepen bacteriën.

Het azijnzuurbacteriële consortium bestond uit Acetobacter en Komagataeibacter, waarbij het geslacht Komagataeibacter de Acetobacter overtrof in alle appelciderazijnmonsters aan het einde van de oxidatiecyclus. Onder het melkzuurbacteriële consortium werden twee dominante geslachten geïdentificeerd, Lactobacillus en Oenococcus, waarbij Oenococcus de overhand had met toenemende concentratie azijnzuur in azijn.

Onverwacht was Gluconobacter een minder belangrijk geslacht van het azijnzuurbacteriële consortium in biologische appelciderazijn , wat wijst op een mogelijke ontwikkeling van de Gluconobacter- populatie met een tolerantie tegen ethanol en azijnzuur. Onder de begeleidende bacteriën van de wijnazijn werd het geslacht Rhodococcus gedetecteerd , maar dit nam aanzienlijk af tegen het einde van de oxidatiecycli

Ontwikkeling van op tomaten-struikachtige stuntvirus   gebaseerde  vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

Op plantenvirus gebaseerde expressiesystemen zijn een alternatief expressieplatform voor de productie van klinisch en industrieel bruikbare recombinante eiwitten . Niettemin, vanwege een gebrek aan virale vectoren met de commerciële mogelijkheden, is het dringend nodig om nieuwe, veelzijdige en efficiënte plantenvirusvectoren te ontwerpen en te ontwikkelen.

Het genoom van Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) biedt een aantrekkelijk alternatief voor modificatie als vector voor het produceren van heterologe eiwitten in planten. Hier hebben we een reeks nieuwe fusie- en niet-fusie- TBSV-CP-vervangingsvectoren ontwikkeld , die flexibelere en efficiëntere hulpmiddelen bieden voor het tot expressie brengen van eiwitten van belang in planten. Een alternatieve tabaksplant, Nicotiana excelsiana, werd in deze studie gebruikt als gastheer voor nieuw geconstrueerde TBSV-vectoren, omdat de ongewenste necrotische effecten werden gerapporteerd op de algemeen gebruikte Nicotiana benthamiana-gastheer geassocieerd met expressie van TBSV-gecodeerd P19-eiwit.

De gegevens toonden aan dat TBSV-vectoren een symptoomloze infectie veroorzaakten en reportergen tot overexpressie brachten in bladeren van N. excelsiana, wat aantoont dat N. excelsiana een ideale waardplant is voor TBSV-gemedieerde heterologe genexpressie. Bovendien toont een TBSV-niet-fusievector, dAUG, het accumulatieniveau van reportereiwitten dat vergelijkbaar is met dat van op TMV en PVX gebaseerde vectoren in zij-aan-zij vergelijking en biedt flexibelere aspecten dan de eerder ontwikkelde TBSV-vectoren. Gezamenlijk voegt ons nieuw ontwikkelde TBSV-expressiesysteem een nieuw lid toe aan de familie van plantaardige virale expressievectoren en biedt het ondertussen een flexibele en zeer effectieve benadering voor het produceren van eiwitten die van belang zijn in planten.

 

BELANGRIJKE PUNTEN:

    • Het op TBSV gebaseerde transiënte expressiesysteem is aanzienlijk verbeterd.

  • De necrotische effecten veroorzaakt door viraal P19-eiwit werden vermeden door het gebruik van N.

excelsiana als waardplant.

  • Het expressieniveau van de niet-fusievector was vergelijkbaar met het meest effectieve virus

tot nu toe gerapporteerde vectoren.

Impact van serotype en Pressure Diversiteit op Dengue  Virus  Replication in Australische Mosquito  vectoren

Dengue-virus (DENV) is de belangrijkste door muggen overgebrachte virale ziekteverwekker van mensen, bestaande uit vier serotypen (DENV-1 tot -4) met een groot aantal genotypen en stammen. De kinetiek van DENV-replicatie in de mug na inname van een bloedmaaltijd beïnvloedt het vermogen van de ziekteverwekker om de speekselklieren te bereiken en daarmee het transmissiepotentieel . De invloed van DENV-serotype en stamdiversiteit op viruskinetiek in de twee belangrijkste vectorsoorten,  Aedes aegypti  en  Ae. albopictus , is slecht gekarakteriseerd. We hebben getest of DENV-replicatiekinetiek systematisch varieert tussen serotypen en stammen, met behulp van Australische stammen van de twee vectoren.

Muggen werden met bloed gevoed met twee stammen per serotype en bemonsterd op 3, 6, 10 en 14 dagen na blootstelling. Virusinfectie in muggenlichamen en verspreiding van virus naar poten en vleugels, werd gedetecteerd met behulp van qRT-PCR. Voor beide vectoren vonden we significante verschillen tussen serotypen in percentages geïnfecteerde muggen, met hogere aantallen voor DENV-1 en -2 versus andere serotypen . In overeenstemming hiermee hebben we waargenomen dat DENV-1 en -2 in het algemeen repliceerden tot hogere RNA-niveaus dan andere serotypen, vooral op eerdere tijdstippen. Er waren geen significante verschillen in infectiesnelheid of verspreiding tussen de muggensoorten. Onze resultaten suggereren dat DENV-diversiteit belangrijke epidemiologische gevolgen kan hebben door de viruskinetiek in mugvectoren te beïnvloeden.

Een Plant  Virus  Zorgt  Viral  Stabiliteit in de hemolymfe van  Vector  insecten door middel onderdrukken profenoloxidase Activation

De meeste plantenvirussen hebben vectorinsecten nodig voor overdracht. Virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten is een voorwaarde voor succesvolle overdracht van persistente plantenvirussen . Of de proteolytische activering van profenoloxidase (PPO) de stabiliteit van persistente plantenvirussen beïnvloedt, blijft echter ongrijpbaar.

Hier hebben we het samenspel tussen rijststreepvirus (RSV) en de PPO-cascade van de vector kleine bruine planthopper onderzocht. De activiteit van fenoloxidase (PO) werd door RSV met ongeveer 60% onderdrukt. Toen de PPO-cascade werd geactiveerd, vonden we duidelijke melanisatie rond RSV-deeltjes en ernstige schade aan de virale stabiliteit in de hemolymfe. Virale onderdrukking van PO-activiteit was afgeleid van obstructie van proteolytische splitsing van PPO’s door binding van het virale niet-structurele eiwit NS3. Deze resultaten geven aan dat RSV de PPO-respons verzwakt om de virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten te verzekeren. Ons onderzoek biedt verhelderende aanwijzingen voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen virussen.

designblast
designblast

BELANG  Grote hoeveelheden door vectoren overgedragen plantenvirussen circuleren in de hemolymfe van hun vectorinsecten voordat ze de speekselklieren binnendringen om op planten te worden overgedragen.

De stabiliteit van virionen in de hemolymfe is daarbij essentieel. Activering van het proteolytische profenoloxidase (PPO) om actief fenoloxidase (PO) te produceren, is een van de belangrijkste aangeboren immuunroutes in hemolymfe van insecten. Hoe een plantenvirus omgaat met de PPO-immuunreactie in zijn vectorinsect blijft onduidelijk.

Hier melden we dat de PPO de stabiliteit van het rijststreepvirus (RSV), een berucht rijstvirus, in de hemolymfe van een vectorinsect, de kleine bruine planthopper, beïnvloedt. RSV onderdrukt PPO-activering met behulp van viraal niet-structureel eiwit. Zodra het niveau van PO-activiteit is verhoogd, wordt RSV gemelaniseerd en geëlimineerd uit de hemolymfe. Ons werk geeft waardevolle aanwijzingen voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen plantenvirussen.

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-96Tests 96 Tests
EUR 388

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-48T 48T
EUR 346.8

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-96T 96T
EUR 559.2

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

QY-E05066 96T
EUR 433.2

human CD163 antigen,CD163 LISA kit

201-12-0247 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

human CD163 antigen,CD163 ELISA kit

YLA0098HU-48T 48T Ask for price

human CD163 antigen,CD163 ELISA kit

YLA0098HU-96T 96T Ask for price

Human CD163 antigen,CD163 ELISA KIT

E0246Hu-1096T 10*96T
EUR 4122

Human CD163 antigen,CD163 ELISA KIT

E0246Hu-48wells 48 wells
EUR 300

Human CD163 antigen,CD163 ELISA KIT

E0246Hu-596T 5*96T
EUR 2061

Human CD163 antigen,CD163 ELISA KIT

E0246Hu-96wells 96 wells
EUR 458

Human CD163 Antigen (CD163) ELISA Kit

MBS9353075-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human CD163 Antigen (CD163) ELISA Kit

MBS9353075-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human CD163 Antigen (CD163) ELISA Kit

MBS9353075-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human CD163 Antigen (CD163) ELISA Kit

MBS9353075-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human CD163 antigen, CD163 ELISA Kit

MBS165165-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3460

Human CD163 antigen, CD163 ELISA Kit

MBS165165-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 285

Human CD163 antigen, CD163 ELISA Kit

MBS165165-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1750

Human CD163 antigen, CD163 ELISA Kit

MBS165165-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 425

Human CD163 Antigen, CD163 GENLISA ELISA

KBH0246 1 x 96 wells
EUR 286

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47162MH 25 µg
EUR 446.4

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47163MH 0.2 mg
EUR 1057.2

Mouse Anti Human CD163, APC Conjugated mAb

MBS9431893-100Tests 100Tests
EUR 520

Mouse Anti Human CD163, APC Conjugated mAb

MBS9431893-25Tests 25Tests
EUR 275

Mouse Anti Human CD163, APC Conjugated mAb

MBS9431893-5x100Tests 5x100Tests
EUR 2195

CD163 (untagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

SC308167 10 µg Ask for price

CD163 (untagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

SC117495 10 µg Ask for price

PE anti-human CD163

E16FHP163-025 25 tests
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

PE anti-human CD163

E16FHP163-100 100 tests
EUR 953.33
Description: Available in various conjugation types.

Anti-Human CD163 PE

MBS696987-100Tests 100Tests
EUR 415

Anti-Human CD163 PE

MBS696987-25Tests 25Tests
EUR 225

Anti-Human CD163 PE

MBS696987-5x100Tests 5x100Tests
EUR 1820

Anti-Human CD163 Antibody

101-M291 100 µg
EUR 399
Description: CD163, also known as hemoglobin scavenger receptor, is a type I transmembrane protein expressed exclusively in monocytes and macrophages. It is a scavenger receptor cysteine-rich superfamily (SRCR-SF) protein that contains nine SRCR motifs in its extracellular region. Two alternatively spliced cytoplasmic variants of human CD163 exist. A soluble form of CD163 can also be released by metalloproteinase-mediated shedding of the extracellular domain. CD163 mediates the endocytosis of haptoglobin-hemoglobin complexes.

APC anti-human CD163

E16FHA163-025 25 tests
EUR 520
Description: Available in various conjugation types.

APC anti-human CD163

E16FHA163-100 100 tests
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

Anti-Human CD163 APC

MBS696989-100Tests 100Tests
EUR 480

Anti-Human CD163 APC

MBS696989-25Tests 25Tests
EUR 245

Anti-Human CD163 APC

MBS696989-5x100Tests 5x100Tests
EUR 2115

APC anti-human CD163

MBS9459445-100Tests 100Tests
EUR 655

APC anti-human CD163

MBS9459445-25Tests 25Tests
EUR 355

APC anti-human CD163

MBS9459445-5x100Tests 5x100Tests
EUR 2790

FITC anti-human CD163

E16FHF163-025 25 tests
EUR 520
Description: Available in various conjugation types.

FITC anti-human CD163

E16FHF163-100 100 tests
EUR 1191.67
Description: Available in various conjugation types.

Biotin anti-human CD163

E16FHB163-025U 25 μg
EUR 346.67
Description: Available in various conjugation types.

Biotin anti-human CD163

E16FHB163-100U 100 μg
EUR 780
Description: Available in various conjugation types.

Purified anti-human CD163

E16FHU163-100U 100 μg
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

CD163 (GFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

RG212754 10 µg Ask for price

CD163 (GFP-tagged) - Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

RG208557 10 µg Ask for price

Rabbit Anti Human CD163 Monoclonal Clone ABCC-3

IRBAHUCD163ABCC3C100UL each
EUR 496
Description: Rabbit Anti Human CD163 Monoclonal Clone ABCC-3

Recombinant Human CD163/CD163 Protein, His Tag

E40KMH346 20ug
EUR 495

CD163 (Myc-DDK-tagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 1

RC208557 10 µg Ask for price

CD163 (Myc-DDK-tagged)-Human CD163 molecule (CD163), transcript variant 2

RC212754 10 µg Ask for price

Human CD163 Protein

E40KMPH6242 20ug
EUR 495

Recombinant Human CD163

MBS147285-0001mg 0.001mg
EUR 240

Recombinant Human CD163

MBS147285-0005mg 0.005mg
EUR 310

Recombinant Human CD163

MBS147285-005mg 0.05mg
EUR 1360

Recombinant Human CD163

MBS147285-5x005mg 5x0.05mg
EUR 5800

CD163 siRNA (Human)

MBS8229683-15nmol 15nmol
EUR 405

CD163 siRNA (Human)

MBS8229683-30nmol 30nmol
EUR 565

CD163 siRNA (Human)

MBS8229683-5x30nmol 5x30nmol
EUR 2450

Anti-Human CD163 Antibody (M130)

MBS1564482-01mg 0.1mg
EUR 340

Anti-Human CD163 Antibody (M130)

MBS1564482-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1235

Anti-Human CD163 Antibody (AB101)

MBS1570008-01mg 0.1mg
EUR 405

Anti-Human CD163 Antibody (AB101)

MBS1570008-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1520

PE-Cy7 anti-human CD163

E16FHN163-025 25 tests
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

PE-Cy7 anti-human CD163

E16FHN163-100 100 tests
EUR 1408.33
Description: Available in various conjugation types.

APC-Cy7 anti-human CD163

E16FHO163-025 25 tests
EUR 650
Description: Available in various conjugation types.

APC-Cy7 anti-human CD163

E16FHO163-100 100 tests
EUR 1408.33
Description: Available in various conjugation types.

PerCP-Cy5.5 anti-human CD163

E16FHS163-025 25 tests
EUR 541.67
Description: Available in various conjugation types.

PerCP-Cy5.5 anti-human CD163

E16FHS163-100 100 tests
EUR 1278.33
Description: Available in various conjugation types.

Anti-Human CD163 PE-Cyanine7

MBS696988-100Tests 100Tests
EUR 505

Anti-Human CD163 PE-Cyanine7

MBS696988-25Tests 25Tests
EUR 270

Anti-Human CD163 PE-Cyanine7

MBS696988-5x100Tests 5x100Tests
EUR 2220

Mouse Monoclonal anti-human CD163

hAP-0161 100ug
EUR 250

Mouse Monoclonal anti-human CD163

hAP-0161A 50ug
EUR 400

Human CD163, Fc Tag

E24PHA282 50 μg
EUR 250

Human CD163, His Tag

E24PHA281 50 μg
EUR 250

Human CD163 ELISA Kit

EK5296 96 tests
EUR 599

Human CD163 ELISA Kit

ELI-05603h 96tests
EUR 696

Human CD163 ELISA Kit

ELA-E1726h 96tests
EUR 696

Human CD163 ELISA Kit

GWB-SKR207 96 Tests Ask for price

Human CD163 ELISA Kit

LF-EK50890 1×96T
EUR 777.6

Human CD163 ELISA Kit

MBS824474-5x96Tests 5x96Tests
EUR 2880

Human CD163 ELISA Kit

MBS824474-96Tests 96Tests
EUR 645

Human CD163 ELISA Kit

MBS3800092-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human CD163 ELISA Kit

MBS3800092-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human CD163 ELISA Kit

MBS3800092-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human CD163 ELISA Kit

MBS3800092-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human CD163 shRNA Plasmid

20-abx956176
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 150 µg
  • 300 µg

Human CD163 Protein Lysate

MBS138999-002mg 0.02mg
EUR 365

Human CD163 Protein Lysate

MBS138999-5x002mg 5x0.02mg
EUR 1410

Recombinant Human CD163 Protein

RP02295 500μg
EUR 1625

Human CD163 Recombinant Protein

PROTQ86VB7 10ug
EUR 350
Description: Human CD163 Recombinant Protein expressed in Baculovirus with His-tag. Sequence domain: 42-1050aa. Application(s): SDS-PAGE. Endotoxin: < 1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method).

CD163 (Human) ELISA Kit

EKA52023-5x96T 5x96T Ask for price

CD163 (Human) ELISA Kit

EKA52023-96T 96T
EUR 446.9

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-10 each
EUR 366

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-50 each
EUR 927.6

anti- CD163/M130 Antibody

FNab09771 100µg
EUR 658.5
Description: Antibody raised against CD163/M130 

Mouse Monoclonal anti-Human CD163 Antibody

xAP-0134 100ug
EUR 280

Mouse Monoclonal anti-Human CD163 Antibody

xAP-0135 100ug
EUR 280

CD163 Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

MBS2402782-005mL 0.05mL
EUR 615

CD163 Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

MBS2402782-5x005mL 5x0.05mL
EUR 2605

CD163 Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

MBS2403148-005mg 0.05mg
EUR 615

CD163 Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody

MBS2403148-5x005mg 5x0.05mg
EUR 2605

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T025 25 tests
EUR 121

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T100 100 tests
EUR 242

Anti-Hu CD163 PE

MBS1800644-100Tests 100Tests
EUR 345

Anti-Hu CD163 PE

MBS1800644-5x100Tests 5x100Tests
EUR 1300

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T025 25 tests
EUR 121

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T100 100 tests
EUR 242

Anti-Hu CD163 APC

MBS1800643-100Tests 100Tests
EUR 345

Anti-Hu CD163 APC

MBS1800643-5x100Tests 5x100Tests
EUR 1300

MOUSE ANTI RAT CD163

MBS216354-01mg 0.1mg
EUR 455

MOUSE ANTI RAT CD163

MBS216354-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1885

MOUSE ANTI RAT CD163

MBS216356-025mg 0.25mg
EUR 620

MOUSE ANTI RAT CD163

MBS216356-5x025mg 5x0.25mg
EUR 2620

MOUSE ANTI PIG CD163

MBS224621-01mg 0.1mg
EUR 420

MOUSE ANTI PIG CD163

MBS224621-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1715

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C025 0.025 mg
EUR 71.5

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C100 0.1 mg
EUR 143

Anti-Hu CD163 Purified

MBS1800642-01mg 0.1mg
EUR 260

Anti-Hu CD163 Purified

MBS1800642-5x01mg 5x0.1mg
EUR 930

Anti-Human CD163 (ABT-CD163) Mouse Monoclonal Antibody (Ready to Use)

MBS9511396-12mLRTU 12mL(RTU)
EUR 530

Anti-Human CD163 (ABT-CD163) Mouse Monoclonal Antibody (Ready to Use)

MBS9511396-3mLRTU 3mL(RTU)
EUR 240

Anti-Human CD163 (ABT-CD163) Mouse Monoclonal Antibody (Ready to Use)

MBS9511396-5x12mLRTU 5x12mL(RTU)
EUR 2230

Anti-Human CD163 (ABT-CD163) Mouse Monoclonal Antibody (Ready to Use)

MBS9511396-6mLRTU 6mL(RTU)
EUR 325

CD163 Antigen (CD163) Rabbit anti-Human Polyclonal (N-Terminus) (K20-T) Antibody

GWB-B1E200 0.05 ml Ask for price

Human CD163 Protein, His Tag

CD3-H52E8 1mg
EUR 374.5
Description: Human CD163, His Tag (CD3-H52E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 42 - Ser 1045 (Accession # Q86VB7).

Human CD163 PicoKine ELISA Kit

EK0715 96 wells
EUR 510
Description: For quantitative detection of human CD163 in cell culture supernates, serum and plasma(heparin).

Human CD163 knockout cell line

ABC-KH2671 1 vial Ask for price
Description: Human CD163 knockout cell line is HEK293/HeLa cell line, edited by CRISPR/Cas9 technology.

Human CD163 PicoKine ELISA Kit

MBS176496-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2755

Human CD163 PicoKine ELISA Kit

MBS176496-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 600

Human CD163 knockdown cell line

ABC-KD2671 1 vial Ask for price
Description: Human CD163 knockdown cell line is engineered by our optimized transduction of the specific shRNA with lentivirus. Knockdown levels are determined via qRT-PCR. Gentaur offers generation of stable knockdown (RNAi) cell lines expressing shRNAs targeting genes of your interest.

Human CD163 Protein Lysate 20ug

IHUCD163PLLY20UG each
EUR 213
Description: Human CD163 Protein Lysate 20ug

Rabbit Polyclonal to Human CD163

MBS245302-0125mL 0.125mL
EUR 620

Rabbit Polyclonal to Human CD163

MBS245302-5x0125mL 5x0.125mL
EUR 2695

CD163, Human, mAb RM3/1

MBS584200-01mg 0.1mg
EUR 710

CD163, Human, mAb RM3/1

MBS584200-05mg 0.5mg
EUR 1695

CD163, Human, mAb RM3/1

MBS584200-1mg 1mg
EUR 2370

CD163, Human, mAb RM3/1

MBS584200-5mg 5mg
EUR 7845

Recombinant Human CD163, GST-tagged

CD163-10910H 25ug
EUR 255.2
Description: The protein is stored in PBS buffer at -20℃. Avoid repeated freezing and thawing cycles.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PE Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301K2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

APC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301B2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

CD163 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF017045 1.0 ug DNA
EUR 486

Alexa Fluor® 647 anti-human CD163

E16FHK163-025 25 tests
EUR 433.33
Description: Available in various conjugation types.

Alexa Fluor® 647 anti-human CD163

E16FHK163-100 100 tests
EUR 975
Description: Available in various conjugation types.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

FITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301G1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

CD163 (Human) LumiAb ELISA Kit

MBS9510961-1x96Wells 1x96Wells
EUR 520

CD163 (Human) LumiAb ELISA Kit

MBS9510961-5x96Wells 5x96Wells
EUR 2395

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

TRITC Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301H1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S0 25 tests
EUR 391
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S0-25tests 25 tests
EUR 383
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S1 100 tests
EUR 1015
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S1-100tests 100 tests
EUR 995
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S2 500 tests
EUR 3044
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PerCP Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301S2-500tests 500 tests
EUR 2984
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacBlue Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301I1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

CD163 (Human) OmniKine ELISA Kit

MBS9502033-1x96Wells 1x96Wells
EUR 500

CD163 (Human) OmniKine ELISA Kit

MBS9502033-5x96Wells 5x96Wells
EUR 2300

CD163 (Human) Sandwich ELISA Kit

OK-0312 1Kit
EUR 280
Description: CD163 (Human) Colorimetric Sandwich ELISA Kit

Purified Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630000 100 ug
EUR 373
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

Purified Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

11630000-100ug 100 ug
EUR 365
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J0 100 tests
EUR 558
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J0-100tests 100 tests
EUR 547
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J1 500 tests
EUR 2093
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

PacOrange Anti-human CD163 Antibody *GHI/61*

116301J1-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: GHI/61 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD163 antigen.

CD163 ELISA Kit (Human) (OKCD07621)

OKCD07621 96 Wells
EUR 1123.2
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 0.273ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKAN04666)

OKAN04666 96 Wells
EUR 950.4
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.273 ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB00786)

OKBB00786 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB01513)

OKBB01513 96 Wells
EUR 684
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

Mouse Anti-Human CD163 Purified (100 ug)

TA320238 100 µg Ask for price

Related Post

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *