vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

designblast

designblast

Diversiteit van de microbiota die betrokken zijn bij de productie van wijn en biologische appelcider ondergedompeld azijn, zoals onthuld door DHPLC-analyse en sequencing van de volgende generatie

Ongefilterde azijnmonsters verzameld uit drie oxidatiecycli van de ondergedompelde industriële productie van elk, rode wijn en biologische appelciderazijn, werden bemonsterd in een Sloveens azijnproducerend bedrijf. De monsters werden systematisch verzameld van het start tot het einde van een oxidatiecyclus en gebruikt voor kweekonafhankelijke microbiële analyses die werden uitgevoerd door denaturerende hogedrukvloeistofchromatografie (DHPLC) en Illumina MiSeq-sequencing van 16S rRNA- genvariabele regio’s.

Beide benaderingen vertoonden een zeer homogene bacteriële structuur tijdens de productie van wijnazijn, maar meer heterogeen tijdens de productie van biologische appelciderazijn. In alle wijnazijnmonsters was Komagataeibacter oboediens (voorheen Gluconacetobacter oboediens) een overheersende soort. In appelciderazijn waren de azijnzuur- en melkzuurbacteriën twee belangrijke groepen bacteriën.

Het azijnzuurbacteriële consortium bestond uit Acetobacter en Komagataeibacter, waarbij het geslacht Komagataeibacter de Acetobacter overtrof in alle appelciderazijnmonsters aan het einde van de oxidatiecyclus. Onder het melkzuurbacteriële consortium werden twee dominante geslachten geïdentificeerd, Lactobacillus en Oenococcus, waarbij Oenococcus de overhand had met toenemende concentratie azijnzuur in azijn.

Onverwacht was Gluconobacter een minder belangrijk geslacht van het azijnzuurbacteriële consortium in biologische appelciderazijn , wat wijst op een mogelijke ontwikkeling van de Gluconobacter- populatie met een tolerantie tegen ethanol en azijnzuur. Onder de begeleidende bacteriën van de wijnazijn werd het geslacht Rhodococcus gedetecteerd , maar dit nam aanzienlijk af tegen het einde van de oxidatiecycli

Ontwikkeling van op tomaten-struikachtige stuntvirus   gebaseerde  vectoren  voor fusie en niet-fusie-expressie van heterologe eiwitten in een alternatieve gastheer Nicotiana excelsiana

Op plantenvirus gebaseerde expressiesystemen zijn een alternatief expressieplatform voor de productie van klinisch en industrieel bruikbare recombinante eiwitten . Niettemin, vanwege een gebrek aan virale vectoren met de commerciële mogelijkheden, is het dringend nodig om nieuwe, veelzijdige en efficiënte plantenvirusvectoren te ontwerpen en te ontwikkelen.

Het genoom van Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) biedt een aantrekkelijk alternatief voor modificatie als vector voor het produceren van heterologe eiwitten in planten. Hier hebben we een reeks nieuwe fusie- en niet-fusie- TBSV-CP-vervangingsvectoren ontwikkeld , die flexibelere en efficiëntere hulpmiddelen bieden voor het tot expressie brengen van eiwitten van belang in planten. Een alternatieve tabaksplant, Nicotiana excelsiana, werd in deze studie gebruikt als gastheer voor nieuw geconstrueerde TBSV-vectoren, omdat de ongewenste necrotische effecten werden gerapporteerd op de algemeen gebruikte Nicotiana benthamiana-gastheer geassocieerd met expressie van TBSV-gecodeerd P19-eiwit.

De gegevens toonden aan dat TBSV-vectoren een symptoomloze infectie veroorzaakten en reportergen tot overexpressie brachten in bladeren van N. excelsiana, wat aantoont dat N. excelsiana een ideale waardplant is voor TBSV-gemedieerde heterologe genexpressie. Bovendien toont een TBSV-niet-fusievector, dAUG, het accumulatieniveau van reportereiwitten dat vergelijkbaar is met dat van op TMV en PVX gebaseerde vectoren in zij-aan-zij vergelijking en biedt flexibelere aspecten dan de eerder ontwikkelde TBSV-vectoren. Gezamenlijk voegt ons nieuw ontwikkelde TBSV-expressiesysteem een nieuw lid toe aan de familie van plantaardige virale expressievectoren en biedt het ondertussen een flexibele en zeer effectieve benadering voor het produceren van eiwitten die van belang zijn in planten.

 

BELANGRIJKE PUNTEN:

    • Het op TBSV gebaseerde transiënte expressiesysteem is aanzienlijk verbeterd.

 • De necrotische effecten veroorzaakt door viraal P19-eiwit werden vermeden door het gebruik van N.

excelsiana als waardplant.

 • Het expressieniveau van de niet-fusievector was vergelijkbaar met het meest effectieve virus

tot nu toe gerapporteerde vectoren.

Impact van serotype en Pressure Diversiteit op Dengue  Virus  Replication in Australische Mosquito  vectoren

Dengue-virus (DENV) is de belangrijkste door muggen overgebrachte virale ziekteverwekker van mensen, bestaande uit vier serotypen (DENV-1 tot -4) met een groot aantal genotypen en stammen. De kinetiek van DENV-replicatie in de mug na inname van een bloedmaaltijd beïnvloedt het vermogen van de ziekteverwekker om de speekselklieren te bereiken en daarmee het transmissiepotentieel . De invloed van DENV-serotype en stamdiversiteit op viruskinetiek in de twee belangrijkste vectorsoorten,  Aedes aegypti  en  Ae. albopictus , is slecht gekarakteriseerd. We hebben getest of DENV-replicatiekinetiek systematisch varieert tussen serotypen en stammen, met behulp van Australische stammen van de twee vectoren.

Muggen werden met bloed gevoed met twee stammen per serotype en bemonsterd op 3, 6, 10 en 14 dagen na blootstelling. Virusinfectie in muggenlichamen en verspreiding van virus naar poten en vleugels, werd gedetecteerd met behulp van qRT-PCR. Voor beide vectoren vonden we significante verschillen tussen serotypen in percentages geïnfecteerde muggen, met hogere aantallen voor DENV-1 en -2 versus andere serotypen . In overeenstemming hiermee hebben we waargenomen dat DENV-1 en -2 in het algemeen repliceerden tot hogere RNA-niveaus dan andere serotypen, vooral op eerdere tijdstippen. Er waren geen significante verschillen in infectiesnelheid of verspreiding tussen de muggensoorten. Onze resultaten suggereren dat DENV-diversiteit belangrijke epidemiologische gevolgen kan hebben door de viruskinetiek in mugvectoren te beïnvloeden.

Een Plant  Virus  Zorgt  Viral  Stabiliteit in de hemolymfe van  Vector  insecten door middel onderdrukken profenoloxidase Activation

De meeste plantenvirussen hebben vectorinsecten nodig voor overdracht. Virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten is een voorwaarde voor succesvolle overdracht van persistente plantenvirussen . Of de proteolytische activering van profenoloxidase (PPO) de stabiliteit van persistente plantenvirussen beïnvloedt, blijft echter ongrijpbaar.

Hier hebben we het samenspel tussen rijststreepvirus (RSV) en de PPO-cascade van de vector kleine bruine planthopper onderzocht. De activiteit van fenoloxidase (PO) werd door RSV met ongeveer 60% onderdrukt. Toen de PPO-cascade werd geactiveerd, vonden we duidelijke melanisatie rond RSV-deeltjes en ernstige schade aan de virale stabiliteit in de hemolymfe. Virale onderdrukking van PO-activiteit was afgeleid van obstructie van proteolytische splitsing van PPO’s door binding van het virale niet-structurele eiwit NS3. Deze resultaten geven aan dat RSV de PPO-respons verzwakt om de virale stabiliteit in de hemolymfe van vectorinsecten te verzekeren. Ons onderzoek biedt verhelderende aanwijzingen voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen virussen.

designblast
designblast

BELANG  Grote hoeveelheden door vectoren overgedragen plantenvirussen circuleren in de hemolymfe van hun vectorinsecten voordat ze de speekselklieren binnendringen om op planten te worden overgedragen.

De stabiliteit van virionen in de hemolymfe is daarbij essentieel. Activering van het proteolytische profenoloxidase (PPO) om actief fenoloxidase (PO) te produceren, is een van de belangrijkste aangeboren immuunroutes in hemolymfe van insecten. Hoe een plantenvirus omgaat met de PPO-immuunreactie in zijn vectorinsect blijft onduidelijk.

Hier melden we dat de PPO de stabiliteit van het rijststreepvirus (RSV), een berucht rijstvirus, in de hemolymfe van een vectorinsect, de kleine bruine planthopper, beïnvloedt. RSV onderdrukt PPO-activering met behulp van viraal niet-structureel eiwit. Zodra het niveau van PO-activiteit is verhoogd, wordt RSV gemelaniseerd en geëlimineerd uit de hemolymfe. Ons werk geeft waardevolle aanwijzingen voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het beheersen van de overdracht van door vectoren overgedragen plantenvirussen.

Anti-CD163

DB-045-RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB-045-RTU-7 7 ml
EUR 231
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB045RTU-15 15 ml
EUR 354
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Anti-CD163

DB045RTU-7 7 ml
EUR 231
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use)

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 511

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 709

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 511

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RD-CD163-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 709

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Mu-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Mu-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Ra-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

DLR-CD163-Ra-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 534

Mouse Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 742

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 534

Rat Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

RDR-CD163-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 742

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

Anti-CD163 Antibody

PA1874 100ug/vial
EUR 294

Anti-CD163 Antibody

PA1874-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-CD163 antibody

STJ160082 1 mL C
EUR 941

Anti-CD163 antibody

STJ16100302 100 µg
EUR 720

Anti-CD163 antibody

STJ16100324 1 mL
EUR 979

Anti-CD163 antibody

STJ180301 0.1 ml
EUR 215

Anti-CD163 antibody

STJ190009 200 µl
EUR 197
Description: Unconjugated Mouse monoclonal to CD163 (AS1A1)

Anti-CD163 Antibody

STJ500423 100 µg
EUR 476

Anti-CD163 Antibody

STJ500424 100 µg
EUR 476

Anti-CD163 antibody

STJ110681 100 µl
EUR 277
Description: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Anti-CD163 Antibody

A00812-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-CD163 Antibody BIOTIN

STJ500425 100 µg
EUR 586

Anti-CD163 Antibody FITC

STJ500426 100 µg
EUR 586

Anti-CD163 Antibody BIOTIN

STJ500427 100 µg
EUR 586

Anti-CD163 Antibody FITC

STJ500428 100 µg
EUR 586

Anti-CD163/M130 Antibody

A00812 100ul
EUR 397
Description: Rabbit IgG polyclonal antibody for Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130 (CD163) detection.tested for IF, IHC, WB in Human, Mouse, Rat. Various direct flourescent conjugates are available for FCM upon request. Please contact us for details.

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C025 0.025 mg
EUR 99

Anti-Hu CD163 Purified

11-645-C100 0.1 mg
EUR 158

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T025 25 tests
EUR 140

Anti-Hu CD163 APC

1A-645-T100 100 tests
EUR 240

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T025 25 tests
EUR 140

Anti-Hu CD163 PE

1P-645-T100 100 tests
EUR 240

anti- CD163/M130 Antibody

FNab09771 100µg
EUR 548.75
Description: Antibody raised against CD163/M130 

Anti-CD163/M130 antibody

PAab09771 100 ug
EUR 355

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-48T 48T
EUR 289

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

GA-E0263HM-96T 96T
EUR 466

human CD163 antigen,CD163 LISA kit

201-12-0247 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human CD163 antigen(CD163)ISA kit

QY-E05066 96T
EUR 361

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47162MH 25 µg
EUR 372

Mouse Anti Human Cd163 Monoclonal Antibody

CABT-47163MH 0.2 mg
EUR 881

Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody

M00812 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal CD163 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-Hu CD163 PE-Cy7

T7-645-T025 25 tests
EUR 154

Anti-Hu CD163 PE-Cy7

T7-645-T100 100 tests
EUR 268

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy5.5

T9-645-T025 25 tests
EUR 196

Anti-Hu CD163 PerCP-Cy5.5

T9-645-T100 100 tests
EUR 352

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-48T 48T
EUR 364

Porcine CD163 antigen,CD163 LISA kit

GA-E0045PC-96T 96T
EUR 590

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-48T 48T
EUR 402

Canine CD163 antigen(CD163 LISA kit

GA-E0062CN-96T 96T
EUR 684

CD163 Antibody

1-CSB-PA969205
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:1000-1:2000, IHC:1:25-1:100

CD163 Antibody

1-CSB-PA801238LA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200

Cd163 Antibody

1-CSB-PA650452LA01MO
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000

CD163 Antibody

37157-100ul 100ul
EUR 252

CD163 siRNA

20-abx910930
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

CD163 siRNA

20-abx910931
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

CD163 Antibody

20-abx242956
 • EUR 467.00
 • EUR 328.00
 • 100 ul
 • 50 ul

CD163 Antibody

49553-100ul 100ul
EUR 333

CD163 Antibody

49553-50ul 50ul
EUR 239

CD163 Antibody

ABD8235 100 ug
EUR 438

CD163 Antibody

DF8235 200ul
EUR 304
Description: CD163 Antibody detects endogenous levels of total CD163.

CD163 antibody

10R-6496 100 ug
EUR 203
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

CD163 antibody

10R-CD163aRT 250 ug
EUR 716
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody

DMABT-47170MR 0.25 mg
EUR 741

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody

DMABT-47171MR 0.1 mg
EUR 559

Anti-Human CD163 DyLight® 488 conjugated Antibody

A00812-Dyl488 100ug/vial
EUR 344

Anti-Human CD163 DyLight® 550 conjugated Antibody

A00812-Dyl550 100ug/vial
EUR 344

Mouse Anti-Human CD163 monoclonal antibody, clone JID274

CABT-L2938-100uL500uL 100 uL, 500 uL
EUR 502

Human CD163 shRNA Plasmid

20-abx956176
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human CD163 ELISA Kit

ELA-E1726h 96 Tests
EUR 824

Human CD163 ELISA Kit

LF-EK50890 1×96T
EUR 648

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-10
EUR 305

Human CellExp? CD163, Human recombinant

9226-50
EUR 773

Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM371

M00812-1 100uL
EUR 385
Description: Anti-CD163 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM371 tested in WB, IHC, reactive to Human

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody,Biotin

DMABT-47168MR 0.1 mg
EUR 881

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody,FITC

DMABT-47169MR 0.1 mg
EUR 881

Mouse Anti Rat Cd163 Monoclonal Antibody,RPE

DMABT-47172MR 100 TEST
EUR 892

Mouse Anti Pig Cd163 Monoclonal Antibody,FITC

CABT-47164MP 0.1 mg
EUR 881

Mouse Anti Pig Cd163 Monoclonal Antibody,RPE

CABT-47166MP 100 TEST
EUR 715

Recombinant Porcine CD163

7-04750 10µg Ask for price

Recombinant Porcine CD163

7-04751 50µg Ask for price

Recombinant Porcine CD163

7-04752 1mg Ask for price

Cd163 Polyclonal Antibody

A53832 100 µg
EUR 570.55
Description: Ask the seller for details

CD163 Rabbit pAb

A8383-100ul 100 ul
EUR 308

CD163 Rabbit pAb

A8383-200ul 200 ul
EUR 459

CD163 Rabbit pAb

A8383-20ul 20 ul
EUR 183

CD163 Rabbit pAb

A8383-50ul 50 ul
EUR 223

Porcine CD163 Protein

20-abx260472
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

CD163 Conjugated Antibody

C37157 100ul
EUR 397

CD163 Conjugated Antibody

C49553 100ul
EUR 397

CD163 Blocking Peptide

DF8235-BP 1mg
EUR 195

CD163 antibody (PE)

61R-1319 100 tests
EUR 403
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody (PE)

CD163 antibody (biotin)

61R-1569 100 ug
EUR 349
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody (biotin)

CD163 antibody (biotin)

61R-CD163BHUBT 100 ug
EUR 921
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody (biotin)

CD163 antibody (biotin)

61R-CD163CHUBT 250 ug
EUR 781
Description: Mouse monoclonal CD163 antibody (biotin)

CD163 Recombinant Protein

96-843 0.1 mg
EUR 595.25
Description: Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130 (CD163) is also known as hemoglobin scavenger receptor, which is a scavenger receptor for the hemoglobin-haptoglobin complex. CD163 has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. A soluble form of the receptor exists in plasma, commonly denoted sCD163. sCD163 is generated by ectodomain shedding of the membrane bound receptor. sCD163 is upregulated in a large range of inflammatory diseases including liver cirrhosis, type 2 diabetes, macrophage activation syndrome, Gaucher's disease, sepsis, HIV infection, rheumatoid arthritis and Hodgkin Lymphoma.

Human CD163 PicoKine ELISA Kit

EK0715 96 wells
EUR 425
Description: For quantitative detection of human CD163 in cell culture supernates, serum and plasma(heparin).

CD163 ELISA Kit (Human) (OKCD07621)

OKCD07621 96 Wells
EUR 936
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 0.273ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKAN04666)

OKAN04666 96 Wells
EUR 792
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.273 ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB00786)

OKBB00786 96 Wells
EUR 505
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

CD163 ELISA Kit (Human) (OKBB01513)

OKBB01513 96 Wells
EUR 570
Description: Description of target: CD163(Cluster of Differentiation 163) is a human protein encoded by the CD163 gene. It has also been shown to mark cells of monocyte/macrophage lineage. CD163, a member of the scavenger receptor cysteine-rich(SRCR) superfamily, is exclusively expressed by monocytes and macrophages. Using FISH, somatic cell hybrid analysis, and radiation hybrid analysis, CD163 gene was mapped the to chromosome 12p13.3. CD163 is upregulated in a large range of diseases inflammatory diseases including type 2 diabetes, macrophage activation sickness, Tangier's disease, reumatoid arthritis etc.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: <150pg/ml

ELISA kit for Human CD163

EK5296 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human CD163 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

CD163 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF017045 1.0 ug DNA
EUR 405

QuickDetect? CD163 (Human) ELISA Kit

K4422-100
EUR 805

Human soluble CD163(sCD163) ELISA Kit

CSB-E14050h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human soluble CD163 (sCD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human soluble CD163(sCD163) ELISA Kit

1-CSB-E14050h
 • EUR 794.00
 • EUR 5028.00
 • EUR 2667.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human soluble CD163(sCD163) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

CD163 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0405601 3 x 1.0 ug
EUR 339

CD163 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA801238LB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

CD163 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA801238LC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

CD163 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA801238LD01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against CD163. Recognizes CD163 from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

Cd163 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA650452LB01MO
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Mouse. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

Cd163 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA650452LC01MO
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Mouse. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

Cd163 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA650452LD01MO
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against Cd163. Recognizes Cd163 from Mouse. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

CD163 Porcine Recombinant Protein

PROTQ2VL90 Regular: 50ug
EUR 317
Description: CD163 Porcine Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated, polypeptide chain containing 805 amino acids and having a molecular mass of 87kDa.;The CD163 is fused to an 8 amino acid His Tag at C-terminus and purified by proprietary chromatographic techniques.

CD163(M130/1240) Antibody

BNC041240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC041240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Mouse CD163 shRNA Plasmid

20-abx979200
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

CD163(M130/1240) Antibody

BNC471240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC471240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCAP1240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCAP1240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC801240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC801240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC811240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC811240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC681240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC681240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC701240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC701240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC881240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC881240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC611240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC611240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCA1240-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNUB1240-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Concentration: 0.2mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNUB1240-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Concentration: 0.2mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNUM1240-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), 1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCH1240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCH1240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC051240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC051240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCP1240-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCR1240-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163 Monoclonal Antibody [RMC238A]

A68443 100 µl
EUR 628.55
Description: Ask the seller for details

CD163(M130/1240) Antibody

BNC431240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC431240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCB1240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNCB1240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC551240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC551240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC941240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC941240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC401240-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD163(M130/1240) Antibody

BNC401240-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD163(M130/1240), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Canine CD163 ELISA Kit

ELI-05600d 96 Tests
EUR 928

Human Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

SEB726Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4502.43
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Cluster Of Differentiation (CD163) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

SEB726Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 458.44
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Cluster Of Differentiation (CD163) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

SEB726Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 612.05
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Cluster Of Differentiation (CD163) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

SEB726Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2454.23
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Cluster Of Differentiation (CD163) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Cluster Of Differentiation (CD163) ELISA Kit

4-SEB726Hu
 • EUR 4553.00
 • EUR 2405.00
 • EUR 613.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Cluster Of Differentiation (CD163) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

ELISA kit for Human Soluble CD163 (sCD163)

KTE62428-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Soluble CD163 (sCD163) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Soluble CD163 (sCD163)

KTE62428-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Soluble CD163 (sCD163) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Soluble CD163 (sCD163)

KTE62428-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Soluble CD163 (sCD163) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Cluster Of Differentiation (CD163) CLIA Kit

20-abx493022
 • EUR 7973.00
 • EUR 4246.00
 • EUR 981.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Cluster of Differentiation 163 (CD163) Protein

20-abx652954
 • EUR 578.00
 • EUR 258.00
 • EUR 1720.00
 • EUR 690.00
 • EUR 425.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Cluster Of Differentiation ELISA Kit (CD163)

RK01061 96 Tests
EUR 521

CD163 ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH02675)

OKEH02675 96 Wells
EUR 544
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.1 ng/mL

CD163 ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKAG00207)

OKAG00207 96 Wells
EUR 596
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is a member of the scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily, and is exclusively expressed in monocytes and macrophages. It functions as an acute phase-regulated receptor involved in the clearance and endocytosis of hemoglobin/haptoglobin complexes by macrophages, and may thereby protect tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage. This protein may also function as an innate immune sensor for bacteria and inducer of local inflammation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Quantitative Colorimentric Sandwich ELISA;Sensitivity: 157 pg/mL

CD163 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0405602 1.0 ug DNA
EUR 154

CD163 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0405603 1.0 ug DNA
EUR 154

CD163 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0405604 1.0 ug DNA
EUR 154

CD163 Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV068177 500 ng
EUR 811

CD163 Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV068178 500 ng
EUR 811

CD163 Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV068179 500 ng
EUR 811

CD163 Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV068180 500 ng
EUR 811

Recombinant Human CD163 Protein, His, Insect-1ug

QP11304-1ug 1ug
EUR 155

Recombinant Human CD163 Protein, His, Insect-50ug

QP11304-50ug 50ug
EUR 1261

Recombinant Human CD163 Protein, His, Insect-5ug

QP11304-5ug 5ug
EUR 201

Recombinant Cluster Of Differentiation (CD163)

4-RPB726Mu01
 • EUR 556.96
 • EUR 252.00
 • EUR 1813.60
 • EUR 671.20
 • EUR 1242.40
 • EUR 436.00
 • EUR 4384.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Cluster Of Differentiation expressed in: E.coli

Recombinant Cluster Of Differentiation (CD163)

4-RPB726Ra01
 • EUR 530.08
 • EUR 245.00
 • EUR 1712.80
 • EUR 637.60
 • EUR 1175.20
 • EUR 418.00
 • EUR 4132.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Cluster Of Differentiation expressed in: E.coli

Polyclonal CD163 Antibody (N-Terminus)

APR02509G 10.05ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human CD163 (N-Terminus). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Related Post

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.